Publicerad: 2016-05-03 23:54 | Uppdaterad: 2016-05-09 12:56

KI kommenterar SVT-granskning av fusk med högskoleprovet

Kommentar: SVT:s program Dold sände den 3 maj ett program om fusk på högskoleprovet. Programmet visar på allvarliga brister i säkerheten kring högskoleprovet och bland annat framkom uppgifter om att det finns studenter som antagits till och för närvarande studerar vid Karolinska Institutet, KI, som har kommit in genom att fuska på högskoleprovet.

KI ser mycket allvarligt på alla former av fusk. Uppgifter om misstänkt fusk med högskoleprovet tar KI vidare till Universitets- och högskolerådet, UHR, som ansvarar för högskoleprovet.

KI kommer att ta kontakt med UHR och undersöka om de kan genomföra en förnyad och fördjupad analys av tidigare provresultat.

– Det är oerhört viktigt att få detta ordentligt utrett. Det är helt oacceptabelt om studenter antas på oriktiga grunder, det drabbar andra sökanden som inte får plats och även KI då det är av stor vikt att antagningen sker på ett rättssäkert och rättvist sätt, säger Anna Freyschuss, vikarierande programdirektor vid läkarprogrammet vid KI.

Efter högskoleprovet i höstas fann UHR 42 fall med fusk och i februari uppdagades ytterligare nio studenter som fuskat med högskoleprovet och antagits på felaktiga grunder. Fem av dessa gick på KI:s läkarprogram. Dessa studenter fick omedelbart sluta på KI efter att UHR beslutat dra tillbaka deras högskoleprovsresultat. UHR har för regeringen lagt fram förslag på skärpta regler för att kunna förhindra fusk med högskoleprovet. KI hoppas att detta ska leda till snabba åtgärder för att förhindra framtida fusk på högskoleprovet.

Nyhetsartikel på SVT:s hemsida med Åsa Nandorf, chef för antagningsenheten vid KI.