Publicerad: 2012-10-11 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

KI kommenterar forsknings- och innovationspropositionen

[NYHET 2012-10-11] Karolinska Institutets rektor Harriet Wallberg-Henriksson och Martin Ingvar, dekan för forskning, välkomnar regeringens forsknings- och innovationsproposition som bland annat ger en rejäl ökning av anslagen för forskning och forskarutbildning med totalt 900 miljoner kronor fram till år 2016.

Karolinska Institutet får ett totalt tillskott av 140,5 miljoner fördelat på tre år, mest av alla lärosäten.

- Det är oerhört positivt för svensk forskning att regeringen satsar, och att de gör det i dessa bistra tider med många nedskärningar. Man skär ner i alla länder, och inte minst i USA, Storbritannien, Europa och Asien. Att Sverige då kan satsa på det här sättet är fantastiskt för svensk forskning - och förstås glädjande för vårt universitet.

Martin Ingvar anser att forskningspropositionen visar att regeringen tagit intryck av vad som behövs för bra forskning.

- Man har förstått att blandningen av fasta medel kombinerat med sökta medel ger en bra balans och ger KI som universitet möjlighet att fortsätta den positiva utvecklingen.

Den stora enskilda satsningen på SciLifeLab med 200 miljoner kronor gör det möjligt att starta och planera för en konkurrenskraftig, nationell infrastruktur, säger Harriet Wallberg-Henriksson. Men den ställer också krav konstaterar Martin Ingvar.

- Det är en fantastisk möjlighet för oss men också en utmaning. En snabb uppskalning ska göras i god sämja med tre andra universitet och vårt sätt att göra centrala satsningar skiljer sig från de andra universitetens, säger han.