KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

25 mars

25 mars 13:00 - 15:00
Online
För att du ska kunna förmedla din forskning till andra måste din text vara tydlig och välstrukturerad. Detta gäller inte bara den övergripande strukturen i din text, utan även dina meningar. I detta webbinarium får du praktiska tips och tekniker för att skriva den typ av tydliga, koncisa och…
Föreläsningar och seminarier

9 april

9 april 13:00 - 16:00
Online
Webbinariet fokuserar på funktionen och strukturen hos diskussionsavsnittet i ditt examensarbete, på förhållandet mellan diskussionen och andra delar av examensarbetet, och på hur man gör detta avsnitt av din text nyanserat, tydligt och effektivt. Under detta webbinarium kommer vi att analysera och…
Föreläsningar och seminarier

18 april

18 april 13:00 - 15:00
Online
Abstraktet är en kort men central del av alla vetenskapliga texter, inklusive masteruppsatser. Under detta webbinarium får du praktiska tips, tekniker, skrivövningar och feedback, som alla hjälper dig att skriva ett kortfattat och omfattande abstrakt.

Webbinariet är på engelska men…
Föreläsningar och seminarier

22 april

22 april 16:30 - 18:00
Online
Under de senaste åren har ett stort antal nya generativa AI-verktyg släppts. Denna workshop tar upp både potentialen och riskerna med att använda generativa AI-verktyg i dina studier, med fokus på hur du kan använda dem på ett ansvarsfullt sätt. Du kommer också att få prova ett par generativa AI-…
Föreläsningar och seminarier

29 april

29 april 16:30 - 17:30
Online
Slutsatsen är en kort men viktig del av en masteruppsats. Under detta webbinarium kommer vi att diskutera och analysera en exempelslutsats, och du kommer att lära dig hur man skriver en tydlig och effektiv slutsats.

Webbinariet är på engelska men vi pratar också svenska.
Föreläsningar och seminarier

13 maj

13 maj 16:30 - 18:00
Online
Att ge muntliga presentationer är en viktig del av det vetenskapliga utbytet. Under denna workshop kommer du att lära dig hur du planerar, förbereder dig för, strukturerar och levererar en effektiv muntlig presentation. Vi kommer också att diskutera hur man undviker att bli nervös.

Föreläsningar och seminarier

16 maj

16 maj 10:00 - 12:00
Online
Som en del av examinationen för din masteruppsats kommer du att bli ombedd att ge feedback på en (eller flera) av dina medstudenters uppsatser. Under detta webbinarium kommer du att få råd om hur du ger exakt och användbar feedback till dina kamrater, och du kommer att få möjlighet att öva på att…
Föreläsningar och seminarier

11 juni

11 juni 13:00 - 16:00
Online
När du har slutfört din masteruppsats kanske du vill omvandla den till en forskningsartikel och skicka in den till en vetenskaplig tidskrift. Vad behöver du tänka på när du gör det? På vilka sätt skiljer sig en masteruppsats från en publicerbar artikel? Under detta webbinarium kommer du att få…
Föreläsningar och seminarier
KI webbförvaltning
2023-06-09