KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

6 oktober

6 oktober 9:00
Rolf Luft Auditorium, L1:00, Anna Steckséns gata 53
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Studies of structural variants in rare diseases
Halvtidsseminarier
Molekylär medicin och kirurgi, Sällsynta diagnoser

17 november

17 november
Rolf Luft Auditorium, L1:00, Anna Steckséns gata 53
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Complex Genomic Rearrangements in Rare Brain Disorders: Genetic architecture and molecular consequences
Disputationer
Molekylär medicin och kirurgi, Sällsynta diagnoser

24 november

24 november
Skandiasalen, Q-huset, Karolinska vägen 37A
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Central nervous system malformations and epilepsy in children; genetic, imaging and clinical aspects
Disputationer
Molekylär medicin och kirurgi, Sällsynta diagnoser
KI webbförvaltning
2023-06-09