KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

3 oktober

3 oktober 13:30 - 15:00
Välkomna till Temamöte handläggning av disciplinärenden för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Internt möte

10 oktober

10 oktober 13:00 - 16:00
Välkomna på Tema-möte om Arbetsmiljö på grundnivå och avancerad nivå där vi svarar på frågor som vad arbetsmiljö är, vem har ansvar och hur jobbar vi på KI.
Internt möte

9 november

9 november 13:00 - 15:00
Online
Nätverket ska strömlinjeforma administration kring utbildning, i viss mån ge kompetensutveckling, förmedla information och nyheter på området, vara ett forum för gemensamma frågor och en plattform för samarbete.
Internt möte

7 december

7 december 13:00 - 15:00
Välkomna på Tema-möte om Tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå där vi tar upp lagar, regler och hanteringsordning för tillgodoräknande.
Internt möte
KI webbförvaltning
2023-06-09