KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

25 september

25 september 12:15 - 13:00
Online
In this webinar, Eva Hemmungs Wirtén, Professor of Mediated Culture at the Department of Culture and Society, Linköping University, will give an historical and personal overview of the links between patenting and publishing.

Open for all - welcome to join via Zoom!
Föreläsningar och seminarier

27 september

27 september 12:00 - 13:00
Zoom
Online
I detta lunchwebbinarium sammanfattar vi det du som forskare vid Karolinska Institutet bör tänka på och veta när det gäller Open Access när du får bidrag från Vetenskapsrådet, men också ett antal andra svenska forskningsfinansiärer.

Presentationen är på engelska men vi pratar även…
Föreläsningar och seminarier

29 september

29 september 11:00
Rockefeller lecture hall, Nobels väg 11, Karolinska Institutet Campus Solna
Campus Solna
Välkommen till en ny föreläsningen i seminarieserien för doktorander inom neurovetenskap fredagen den 29 september 2023 i Rockefeller, Nobels väg 11, Solna.
Föreläsningar och seminarier
Neurovetenskap

3 oktober

3 oktober 13:00 - 15:00
Zoom
Online
Vill du vara säker på att du inte missar relevanta artiklar inom ditt ämnesområde? Denna workshop ger dig verktyg och tekniker för att hitta publikationer på ett strukturerat sätt.

Workshoppen är på engelska men vi pratar även svenska.
Föreläsningar och seminarier

9 oktober

9 oktober 13:00 - 16:00
Zoom
Online
Den här workshoppen fokuserar på litteraturöversikten som utgör en viktig del av din halvtidskontroll (och av din avhandling). När du samlat den litteratur du behöver, så behöver du sammanfoga den i en litteraturöversikt. Men hur ska den skrivas?

Workshoppen riktar sig till…
Föreläsningar och seminarier

12 oktober

12 oktober 10:00 - 11:30
KIB är glada över att hälsa Alfredo Gimenez-Cassina, Senior Editor på Nature Metabolism, välkommen till denna workshop för att presentera användbara tips och råd om hur man får sin forskning publicerad.

Under workshopen kommer det också att ges kort information från KIB om det stöd…
Föreläsningar och seminarier

19 oktober

19 oktober 10:00 - 12:00
Zoom
Online
Vi guidar dig genom processen att söka litteratur för systematiska översikter och andra typer av strukturerade evidenssammanställningar som kräver transparenta och genomtänkta sökningar i flera databaser.

Workshoppen är på engelska men vi pratar även svenska.
Föreläsningar och seminarier

24 oktober

24 oktober 13:00 - 15:00
Zoom
Online
Förmågan att skriva om din forskning på ett sätt som är förståeligt och intressant för allmänheten är en viktig färdighet för alla forskare. De nya KI-riktlinjerna för att skriva sin doktorsavhandling rekommenderar också starkt att du skriver en populärvetenskaplig sammanfattning på engelska.…
Föreläsningar och seminarier

26 oktober

26 oktober 14:00 - 15:00
Zoom
Online
Att screena referenser för inkludering/exkludering är en viktig men ibland svår uppgift när man skriver en översikt. Denna workshop hjälper dig att komma igång med det kostnadsfria onlineverktyget Rayyan. Vi går igenom hur du skapar ett konto, olika sätt att samarbeta med andra granskare,…
Föreläsningar och seminarier

27 oktober

27 oktober 10:00 - 12:00
Zoom
Online
Forskningsdokumentation är en viktig del av forskningsprocessen, hur kan du annars bevisa att dina resultat är korrekta? I denna workshop kommer vi att diskutera och lära oss vad som bör dokumenteras, varför det är viktigt och var denna dokumentation bör göras.

Workshoppen ges på…
Föreläsningar och seminarier

7 november

7 november 10:00 - 11:30
Zoom
Online
Denna workshop är en av tre fristående workshoppar på temat "Publish with impact", med fokus på hur man fattar strategiska och välgrundade beslut om publicering. Dessa workshoppar är lämpliga för dig som håller på att hitta en tidskrift för ditt artikelmanuskript.

Föreläsningar och seminarier

9 november

9 november 13:00 - 14:30
Zoom
Online
Detta är en grundläggande workshop som syftar till att förbättra dina färdigheter i databassökning och att utforska olika sökverktyg som finns tillgängliga från universitetsbiblioteket.

Denna workshop är för doktorander och forskare vid KI. Det hålls på engelska men vi talar även…
Föreläsningar och seminarier

14 november

14 november 13:00 - 15:00
Online
Behöver du publicera dina data? I den här workshopen får du en översikt över hur du ska gå tillväga.

Denna workshop ges på engelska, men vi pratar också svenska.
Föreläsningar och seminarier

15 november

15 november 10:00 - 11:30
Zoom
Online
Denna workshop är en av tre fristående workshoppar på temat "Publish with impact", med fokus på hur man fattar strategiska och välgrundade beslut om publicering. Dessa workshoppar är lämpliga för dig som håller på att hitta en tidskrift för ditt artikelmanuskript.

Föreläsningar och seminarier

20 november

20 november 13:00 - 15:00
Zoom
Online
Vill du vara säker på att du inte missar relevanta artiklar inom ditt ämnesområde? Denna workshop ger dig verktyg och tekniker för att hitta publikationer på ett strukturerat sätt.

Workshoppen är på engelska men vi pratar även svenska.
Föreläsningar och seminarier

21 november

21 november 9:00 - 11:30
Zoom
Online
Den här workshopen är på grundläggande nivå. Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för att bygga, organisera och kommentera ett referensbibliotek med hjälp referenshanteringsprogrammet EndNote X20. EndNote X20 används också för att infoga citeringar och litteraturlistor i Word enligt olika…
Föreläsningar och seminarier

23 november

23 november 13:00 - 16:00
Zoom
Online
Att skriva sammanfattningskapitlet eller "kappan" för din avhandling kommer att skilja sig från allt du har skrivit tidigare, inte minst eftersom du skriver för ett annat syfte och en annan publik än en forskningsartikel. Delta i en praktisk workshop där vi diskuterar struktur, syntes och…
Föreläsningar och seminarier

28 november

28 november 13:00 - 16:00
Zoom
Online
Den här workshoppen fokuserar på litteraturöversikten som utgör en viktig del av din halvtidskontroll (och av din avhandling). När du samlat den litteratur du behöver, så behöver du sammanfoga den i en litteraturöversikt. Men hur ska den skrivas?

Workshoppen riktar sig till…
Föreläsningar och seminarier

29 november

29 november 10:00 - 11:00
Zoom
Online
Antiplagieringsverktyget iThenticate används vid KI för att analysera litteraturöversikten vid halvtidskontroll samt för analys av avhandlingens kappa. I denna workshop kommer vi att visa dig hur verktyget fungerar, hur man laddar upp ett dokument och grundläggande saker ur ett verktygsorienterat…
Föreläsningar och seminarier

5 december

5 december 14:00 - 16:00
Zoom
Online
Vi guidar dig genom processen att söka litteratur för systematiska översikter och andra typer av strukturerade evidenssammanställningar som kräver transparenta och genomtänkta sökningar i flera databaser.

Workshoppen är på engelska men vi pratar även svenska.
Föreläsningar och seminarier
KI webbförvaltning
2023-06-09