KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

5 april

5 april 13:00 - 15:00
Zoom
Online
Vill du vara säker på att du inte missar relevanta artiklar inom ditt ämnesområde? Denna workshop ger dig verktyg och tekniker för att hitta publikationer på ett strukturerat sätt.

Workshoppen är på engelska men vi pratar även svenska.
Föreläsningar och seminarier

14 april

14 april 13:00 - 15:00
Zoom
Online
Förmågan att skriva om din forskning på ett sätt som är förståeligt och intressant för allmänheten är en viktig färdighet för alla forskare. De nya KI-riktlinjerna för att skriva sin doktorsavhandling rekommenderar också starkt att du skriver en populärvetenskaplig sammanfattning på engelska.…
Föreläsningar och seminarier

17 april

17 april 13:00 - 15:00
Zoom
Online
We will guide you through the process of searching literature for systematic reviews and other types of structured evidence syntheses that required transparent and thought through searches in multiple databases.

Workshoppen är på engelska men vi pratar även svenska.
Föreläsningar och seminarier

19 april

19 april 13:00 - 14:30
Zoom
Online
Denna workshop är en av tre fristående workshoppar på temat "Publish with impact", med fokus på hur man fattar strategiska och välgrundade beslut om publicering. Dessa workshoppar är lämpliga för dig som håller på att hitta en tidskrift för ditt artikelmanuskript.

Föreläsningar och seminarier

20 april

20 april 9:00 - 11:30
Hypofysen 1
Campus Flemingsberg
Den här workshopen är på grundläggande nivå. Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för att bygga, organisera och kommentera ett referensbibliotek med hjälp referenshanteringsprogrammet EndNote X20. EndNote X20 används också för att infoga citeringar och litteraturlistor i Word enligt olika…
Föreläsningar och seminarier

25 april

25 april 13:00 - 17:00
Room John, Widerströmska Huset (Solna Campus)
Campus Solna
We welcome you to a workshop on scientific peer review featuring presentations from a journal editor and an academic writing instructor.
Föreläsningar och seminarier

27 april

27 april 13:00 - 14:00
Zoom
Online
Antiplagieringsverktyget iThenticate används vid KI för att analysera litteraturöversikten vid halvtidskontroll samt för analys av avhandlingens kappa. I denna workshop kommer vi att visa dig hur verktyget fungerar, hur man laddar upp ett dokument och grundläggande saker ur ett verktygsorienterat…
Föreläsningar och seminarier

28 april

28 april 10:00 - 12:00
Zoom
Online
Forskningsdokumentation är en viktig del av forskningsprocessen, hur kan du annars visa att dina resultat är korrekta. I den här workshopen kommer vi att diskutera och lära oss vad som ska dokumenteras, varför det är viktigt och var dokumentationen ska göras.

Denna workshop ges på…
Föreläsningar och seminarier

2 maj

2 maj 13:00 - 14:30
Zoom
Online
Detta är en grundläggande workshop som syftar till att förbättra dina färdigheter i databassökning och att utforska olika sökverktyg som finns tillgängliga från universitetsbiblioteket.

Denna workshop är för doktorander och forskare vid KI. Det hålls på engelska men vi talar även…
Föreläsningar och seminarier

9 maj

9 maj 13:00 - 14:30
Zoom
Online
I den här workshopen kommer vi att guida dig igenom hur du hittar och verifierar dina publikationer i KI:s bibliometrisystem. Vi kommer också ta dig igenom stegen för att sätta publiceringsadress på dina publikationer.

Denna workshop ges på engelska, men vi pratar också svenska.
Föreläsningar och seminarier

11 maj

11 maj 10:00 - 11:30
Zoom
Online
I den här workshopen kommer vi att guida dig igenom hur du hittar och verifierar dina publikationer i KI:s bibliometrisystem. Vi kommer också ta dig igenom stegen för att sätta publiceringsadress på dina publikationer.

Denna workshop ges på engelska, men vi pratar också svenska.
Föreläsningar och seminarier

23 maj

23 maj 13:15 - 14:00
Zoom
Online
In this 45-minute presentation, open biomolecular databases will be discussed from a broader perspective. Some of the challenges presented and solutions suggested. Content includes: a database of databases, a very long list, three big clusters, the European sustainability effort, “breakthrough”…
Föreläsningar och seminarier

24 maj

24 maj 13:00 - 15:00
Zoom
Online
Vill du vara säker på att du inte missar relevanta artiklar inom ditt ämnesområde? Denna workshop ger dig verktyg och tekniker för att hitta publikationer på ett strukturerat sätt.

Workshoppen är på engelska men vi pratar även svenska.
Föreläsningar och seminarier

25 maj

25 maj 13:00 - 14:30
Zoom
Online
Denna workshop är en av tre fristående workshoppar på temat "Publish with impact", med fokus på hur man fattar strategiska och välgrundade beslut om publicering. Dessa workshoppar är lämpliga för dig som håller på att hitta en tidskrift för ditt artikelmanuskript.

Föreläsningar och seminarier

7 juni

7 juni 13:00 - 16:00
Online
This session focuses on the literature review, an important part of your half-time review (and of your thesis). You now have the literature sources you need, but how do you write the review?

Denna workshop ges på engelska, men vi pratar också svenska.
Föreläsningar och seminarier
KI webbförvaltning
2022-06-08