KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

28 september

28 september 9:00
CCK Lecture hall, R8:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Precision medicine of ovarian cancer for adults and children: molecular, hereditary and clinical aspects
Disputationer
Onkologi-Patologi

29 september

29 september 13:00
Aulan (hiss C, plan 6) eller Zoom
Södersjukhuset
CYPD2D6 – polymorphism and effect of adjuvant tamoxifen in breast cancer patients
Disputationer
Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Campus Syd

6 oktober

6 oktober 15:00 - 16:30
Eva & Georg Klein-salen, Biomedicum, Solnavägen 9
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=/_%23/l/meetup-join/19%3Ameeting_NTg4ZjA5NzgtNDM4OS00MTE2LWE1OTItMWNjMzRmM2JiMmU2%40thread.v2/0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252273c667fd-62b7-4783-8cbf-cf2f2e3a3067%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25225ab09851-7554-45f9-90de-aa76b7b1eda8%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=5435c294-34f5-4f4b-9344-b521d0ac7f45&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
Online
På seminariet får du höra mer om vägen från upptäckt av humana papillomvirus (HPV) som orsakar livmoderhalscancer, till förebyggande vaccin och det aktuella läget för utrotning av HPV. Seminariet är en del av Nobel Calling Stockholm 2023.
Föreläsningar och seminarier
Zebrafisk, Corefacilitet, Komparativ Medicin

7 oktober

7 oktober 10:00 - 14:00
Sune Bergströms aula J3:07, Solnavägen 30
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
En dag för dig som vill veta mer om fertilitet och infertilitet efter cancer och andra sjukdomar.
Konferenser och symposier
Onkologi-Patologi

18 oktober

18 oktober 17:00 - 18:00
Medicinska föreningen, Nobels väg 10
Campus Solna
On October 18 we continue our Alumni Lecture Series to inspire a community that encourages health, science, knowledge and collaboration. An opportunity for alumni, students and researchers alike to learn, interact and network.
Föreläsningar och seminarier

20 oktober

20 oktober 9:00
Air & Fire Conference Room, Scilifelab, Tomtebodavägen 23a och Zoom
Campus Solna
Targeting MTHFD1 and MTHFD2 as cancer treatment
Disputationer
Onkologi-Patologi
20 oktober 9:30
CCK Lecture hall, R8:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Pharmacological targeting of nonsense mutant TP53 and PTEN in cancer
Disputationer
Onkologi-Patologi
20 oktober 13:00
Torsten Wiesel J3:04, NKS
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Cardiovascular Disease and Health Anxiety in Patients with Differentiated Thyroid Cancer
Disputationer
Molekylär medicin och kirurgi, MMK, Endokrinkirurgi

25 oktober

25 oktober 13:15
Nanna Svartz, BioClinicum, Solnavägen 30
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Understanding molecular pathogenesis of Merkel cell carcinoma
Halvtidsseminarier
Onkologi-Patologi

27 oktober

27 oktober 9:00
NB:U102 Lars Klareskog
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Art of Tumor Immunity: Extricating Hypoxia-Driven Immunosuppression in the Solid Tumor Microenvironment
Disputationer
Onkologi-Patologi

24 november

24 november 10:00 - 16:00
Jubileums Aulan, MFC, Skånes Universitetssjukhus Malmö alternativt via länk
Annan
Den multidisciplinära terapikonferensen – forskning och utveckling
Konferenser och symposier
Molekylär medicin och kirurgi, Kolorektalkirurgi
KI webbförvaltning
2023-06-09