KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

13 juni

13 juni 13:00 - 14:30
Online
Syftet är att ge uppdaterad information om KI:s tillgodoräknandeordning och handläggning av ärenden, samt att fånga upp frågor.
Resultatet av arbetet med reviderad tillgodoräknandeordningen redovisas.
Examensgruppen deltar och berättar om hur tillgodoräknande hanteras i…
Internt möte
KI webbförvaltning
2023-06-09