KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

6 oktober

6 oktober 15:00 - 16:30
Eva & Georg Klein-salen, Biomedicum, Solnavägen 9
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=/_%23/l/meetup-join/19%3Ameeting_NTg4ZjA5NzgtNDM4OS00MTE2LWE1OTItMWNjMzRmM2JiMmU2%40thread.v2/0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252273c667fd-62b7-4783-8cbf-cf2f2e3a3067%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25225ab09851-7554-45f9-90de-aa76b7b1eda8%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=5435c294-34f5-4f4b-9344-b521d0ac7f45&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
Online
På seminariet får du höra mer om vägen från upptäckt av humana papillomvirus (HPV) som orsakar livmoderhalscancer, till förebyggande vaccin och det aktuella läget för utrotning av HPV. Seminariet är en del av Nobel Calling Stockholm 2023.
Föreläsningar och seminarier
Zebrafisk, Corefacilitet, Komparativ Medicin
KI webbförvaltning
2023-06-09