KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

2 oktober

2 oktober till 4 oktober
Zebrafish Core Facility, Nobels väg 16
Campus Solna
Under en timme får du en visning av KI:s zebrafiskenhet och gå igenom allt ifrån teknisk utrustning, djurhållning och forskning. Vad krävs egentligen för att hålla över 20 000 zebrafiskar? Hur ser det ut på en anläggning? Visningarna är en del av Nobel Calling Stockholm 2023.
Annan
Zebrafisk, Corefacilitet, Komparativ Medicin
2 oktober 16:00 - 17:00
Nobel Prize Museum, Stortorget 2, Gamla Stan
Annan
Vilka vetenskapliga genombrott väntar när AI blivit ett verktyg i forskningsprocessen? I ett samtal på Nobelprismuseet diskuterar forskare möjligheter, utmaningar och farhågor kring AI i forskning. Samtalet är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Stockholms universitet, KTH och…
Föreläsningar och seminarier
Zebrafisk, Corefacilitet, Komparativ Medicin

4 oktober

4 oktober 9:00 - 17:00
På plats i Aula Magna på Stockholms universitet, Campus Frescati och digitalt
Annan
Välkommen till årets Hållbarhetsforum, en endagskonferens med titeln "Universities and the 2030 Agenda: taking stock and moving forward". Du är välkommen att delta på plats eller digitalt.
Konferenser och symposier
4 oktober 13:00 - 16:30
H1 Röd, Alfred Nobels Allé 23 (Zanderska Huset)
Campus Flemingsberg
NVS internationella kommitté bjuder in till firande av årets Global University Day!
Föreläsningar och seminarier
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

6 oktober

6 oktober 15:00 - 16:30
Eva & Georg Klein-salen, Biomedicum, Solnavägen 9
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=/_%23/l/meetup-join/19%3Ameeting_NTg4ZjA5NzgtNDM4OS00MTE2LWE1OTItMWNjMzRmM2JiMmU2%40thread.v2/0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252273c667fd-62b7-4783-8cbf-cf2f2e3a3067%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25225ab09851-7554-45f9-90de-aa76b7b1eda8%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=5435c294-34f5-4f4b-9344-b521d0ac7f45&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
Online
På seminariet får du höra mer om vägen från upptäckt av humana papillomvirus (HPV) som orsakar livmoderhalscancer, till förebyggande vaccin och det aktuella läget för utrotning av HPV. Seminariet är en del av Nobel Calling Stockholm 2023.
Föreläsningar och seminarier
Zebrafisk, Corefacilitet, Komparativ Medicin

18 oktober

18 oktober 8:30 - 9:45
Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, Biblioteket på plan 24
Annan
Skydd av immateriella tillgångar är grundbultar vid framtagande av nya läkemedel. Under hela den kliniska utvecklingen framkommer nya upptäckter som ofta går att skydda på olika sätt såsom patentskydd, SPC, regulatoriskt skydd, dataskydd. Hur kan du på bästa sätt arbeta strategiskt och integrerat…
Föreläsningar och seminarier

12 juni

12 juni till 14 juni
Campus Solna
Välkommen till den 27:e upplagan av den nordiska gerontologikongressen som hålls på Karolinska Institutet Campus Solna den 12–14 juni 2024.
Konferenser och symposier
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, ARC, Socialgerontologi Lennartsson, Medicin Calderón-Larrañaga
KI webbförvaltning
2023-06-09