KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

20 oktober

20 oktober 13:00
Norrbacka, Eugeniavägen 27, Tallen S2:03
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Inflammatory response in the lung parenchyma: Clinical-radiological- and pathological correlations

Lungans inflammatoriska svar vid COVID-19 och interstitiell lungsjukdom: Klinisk-radiologisk och patologisk korrelation
Halvtidsseminarier
Molekylär medicin och kirurgi, Diagnostisk radiologi

6 november

6 november till 7 november
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Kursen riktar sig till ST-läkare inom radiologi utan tidigare forskningserfarenhet som önskar fördjupad kunskap inom området. Några särskilda förkunskaper krävs inte. Kursen har som mål ge deltagarna en grund för ett medicinskt vetenskapligt syn-och förhållningssätt att tillämpa i det kliniska…
Annan
Molekylär medicin och kirurgi, Diagnostisk radiologi
KI webbförvaltning
2023-06-09