KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

15 mars

15 mars 9:00 - 13:00
Entrévägen 2, entréplan, Aulan. Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/62377419465
Danderyds sjukhus
Proximal hamstring avulsions, surgery or not?
Disputationer
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

9 april

9 april till 10 april
Stockholm
Annan
Trauma Katastrof Stockholm (TKS) är en avgiftsfri, tvådagars-kurs avsedd att öka kunskap och färdigheter inom traumatologi, med fokus på explosionsskador och omhändertagande av många skadade och att skapa ett närverk mellan akutsjukhusen i regionen.
Annan
Centrum för hälsokriser
KI webbförvaltning
2023-06-09