KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

-

till
Sankta Apollonia, tandläkarnas skyddshelgon, dog år 249 e. Kr. i Alexandria, var en diakonissa, jungfru och martyr.
Annan
Universitetstandvården, Odontologi

-

till
Annan
Kursen syftar till att öka kunskapen om peer learning och hur denna pedagogiska metod kan användas i VIL.
Intern kurs och fortbildning

-

till
Nobel Forum och online
Campus Solna
Ett halvdagsseminarium anordnat av Karolinska Institutet inom ramen för det svenska ordförandeskapet i EU i dialog med Socialdepartementet och Utrikesdepartementet. Seminariet ges på engelska.
Konferenser och symposier

Widerströmska huset, plan 8 / zoom
Campus Solna
Sexuality following cancer – long-term follow-up within the Fex-Can project
Halvtidsseminarier
Kvinnors och barns hälsa

-

till
Plan 12, F, NKS Barn (outside Barnonkologiska slutenvårdsavdelningen)
Online
Speakers:
Imola Toth and Lisa Arvidsson
Föreläsningar och seminarier
Kvinnors och barns hälsa, Barnonkologi och Barnkirurgi

IMM-salen och Zoom
Campus Solna
Titel: Diet, genetic susceptibility, latent autoimmune diabetes in adults, type 1 and type 2 diabetes
Halvtidsseminarier
Institutet för miljömedicin

-

till
Teams
Online
För dig som är nyanställd eller vill friska upp kunskaperna om diarieföring och arkivering.
Intern kurs och fortbildning

Petrén, Nobels väg 12B och via zoom
Campus Solna
Avhandlingstitel:
Developmental trajectories of attention-deficit/hyperactivity disorder into adulthood and aging : multimorbidity and polypharmacy
Disputationer
Medicinsk epidemiologi och biostatistik
Atrium, Nobels väg 12b, Solna
Campus Solna
Titel: Compassionate mind training and its relationship with perceived stress, poor mental health, self-compassion and benevolence.
Disputationer
Klinisk neurovetenskap
Cesar hall, Berzelius väg 3, Karolinska Institutet, Solna
Campus Solna
Välkommen till Jill Ziesmer disputation fredagen den 10 februari 2023, kl. 09:00, i Cesar hall, Berzelius väg 3, Karolinska Institutet, Solna.
Disputationer
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Henriques/Normark
IMM-salen, Nobels väg 13
Campus Solna
Titel: Innate immunity and its link to clinical outcomes in smokers with and without COPD
Halvtidsseminarier
Institutet för miljömedicin
CCK Lecture hall, R8:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Prognostic and predictive factors for colorectal cancer
Disputationer
Onkologi-Patologi
Aulan (hiss C, plan 6)
Södersjukhuset
Echocardiography in myocardial infarction – aspects on diastolic function and evaluation by cardiovascular magnetic resonance imaging
Disputationer
Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

-

till
Föreläsningssalen Gunnar Höglund, Berzelius väg 3
Campus Solna
Kursen i webbkommunikation är en grundläggande utbildning i hur vi kommunicerar på webben och hur vi skriver för webben på Karolinska Institutet.
Intern kurs och fortbildning

Eva&Georg Klein, Karolinska Institutet, Solnavägen 9
Campus Solna
Välkommen till Yang Wangs disputation med avhandlingen: "Development of DNA origami-based tools for cancer treatment".
Disputationer
Medicinsk biokemi och biofysik, Medicinska systems bioteknik, Högberg

-

till
ANA Futura, Von Behring, plan 9
Campus Flemingsberg
Professor Jukka H. Meurman
MD, PhD, Dr. Odont Department of Oral and Maxillofacial Diseases. University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Finland.
Föreläsningar och seminarier
Universitetstandvården, Odontologi

-

till
Campus Solna
Under våren 2023 erbjuds flera kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion och fördjupning.
Intern kurs och fortbildning
till
Aulan, Entrévägen 2, Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus
SARS-CoV-2 Viremia in Patients Hospitalised for Covid-19
Disputationer
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

DNA i Neo, Blickagången 16, Campus Flemingsberg/ Online
Campus Flemingsberg
Välkommen till halvtidskontroll för Tsu-Yi (Franca) Su, doktorand vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH). Titel: "Epigenetic regulation of hematopoietic stem cells in aging and lineage bias."
Annan
Medicin, Huddinge, Hematologi, Centrum för Infektionsmedicin

-

till
Campus Solna
Välkommen till ett seminarium med titeln "A transgenic system to monitor adhesion G protein-coupled receptor dissociation upon ligand or mechanical  stimulation" måndag den 13de februari.
Föreläsningar och seminarier
Fysiologi och farmakologi
KW
KI webbförvaltning
2022-06-08