KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

30 maj

30 maj 8:45 - 13:30
Alfred Nobels Allé 23, S202, S203
Campus Flemingsberg
Logopedprogrammet och enheten för logopedi välkomnar er till en vetenskaplig dag då årets examensarbeten i logopedi presenteras.
Föreläsningar och seminarier
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi
30 maj 9:00
Petrénsalen, Nobels väg 12 B
Campus Solna
Titel: Epithelial alarmins as novel targets for treatment of asthma
Disputationer
Institutet för miljömedicin
30 maj 9:00 - 12:00
Biomedicum
Campus Solna
Biomedicums kvävesäkerhetskurs erbjuds torsdagen den 30 maj 2024 med start kl. 09:00 i Biomedicum. Kursen är obligatorisk för dem som behöver tillträde till kryofrysarna på plan 2 i Biomedicum.

Intern kurs och fortbildning
30 maj 10:00 - 12:00
Online
Vill du få din forskningsartikel att sticka ut? Vill du ge dina läsare en effektiv och visuellt tilltalande sammanfattning av dina viktigaste resultat? Delta då i denna praktiska workshop för att lära dig hur du skapar ett grafiskt abstract till ditt manuskript!
Workshoppen hålls på engelska…
Föreläsningar och seminarier
30 maj 10:00 - 12:00
Equity, Widerströmska huset plan 3, Tomtebodavägen 18A
https://ki-se.zoom.us/j/66677411648
Online
Välkommen till Joseph Mitchell's halvtidsseminarium.
Halvtidsseminarier
Global folkhälsa, GPH, Stålsby Lundborg
30 maj 11:00
Rum: Yalow, Alfred Nobels Allé 8, plan 9.
Campus Flemingsberg
Non-B-DNA in nucleotide repeat disorders as target for therapeutic oligonucleotides.
Halvtidsseminarier
Laboratoriemedicin
30 maj 12:15 - 13:00
Gemzellrummet, NKS B410a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Q0MDVjMzQtMjYyNS00MGVkLThkY2QtYWE5NmVmYmI3YTRl%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22bff7eef1-cf4b-4f32-be3d-a1dda043c05d%22%2C%22Oid%22%3A%224f890c82-6040-438f-8fde-9d73698f1689%22%7D
Online
Välkommen till ett nytt KBH Astrid seminarium 30 maj. Talare: Manon Benders
Föreläsningar och seminarier
Kvinnors och barns hälsa
30 maj 12:30 - 15:00
Kurs för dig som vill veta mer om villkorsstyrning av format och innehåll i Excel.
Intern kurs och fortbildning
30 maj 13:00 - 15:00
Online
Att ge muntliga presentationer är en central del av det akademiska utbytet. Under denna workshop kommer du att lära dig att planera, förbereda dig för, strukturera och leverera effektiva muntliga presentationer av din forskning. Vi kommer också att diskutera hur man undviker att bli nervös.
Föreläsningar och seminarier
30 maj 13:00 - 14:30
Afred Nobels Allé 23, sal S 404 (plan 4)
https://ki-se.zoom.us/j/66617145555
Online
Refugee women's health through the lens of intersectionality and social participation
Halvtidsseminarier
Arbetsterapi
30 maj 13:00 - 14:00
IMM-salen, Nobels väg 13
Campus Solna
Dr. Stefan Martin, Professor at the Medical Center – University of Freiburg, Germany; Head of the Allergy Research Group, Department of Dermatology
Föreläsningar och seminarier
Institutet för miljömedicin
30 maj 13:00
Hambergerrummet, D6:56.
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Impact of pulmonary fibrosis on daily life
Halvtidsseminarier
Medicin, Solna
30 maj 13:00
Peter Reichard, Biomedicum, Solna
https://ki-se.zoom.us/j/62219417417?pwd=TUpENEdoYVJVSUxqZnFmR3lhV2VRZz09
Online
Fetal programming and epigenetic inheritance via the germline and intrauterine environment in maternal type 1 diabetes
Halvtidsseminarier
Fysiologi och farmakologi
30 maj 13:30 - 18:00
Center for Molecular Medicine, Visiongatan 18, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Karolinska Neuroimmunology Multiple Sclerosis Centre - KNIMS, välkomnar dig till World MS day symposium på Karolinska Institutet.
Konferenser och symposier
Klinisk neurovetenskap, Neuro
30 maj 15:00 - 16:00
https://uu-se.zoom.us/j/68341633396
Online
Välkommen till webinariet "Vector Borne Infections in Changing Climate", som presenteras av professor Carlo Torti.
Föreläsningar och seminarier
Global folkhälsa, GPH
30 maj 15:00
Nils Ringertz, BiomedicuM
Campus Solna
Prof. Clive Page, King’s College London
Föreläsningar och seminarier
Institutet för miljömedicin
30 maj 15:00
Rum J3:04, Bioclinicum ground floor
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Karolinska Immunology Seminar Series (KiSS): med Catherine Sautès-Fridman Sorbonne University, University Paris Cité, France.
Föreläsningar och seminarier
Medicin, Solna
30 maj 16:00
Vispen, Kvinnokliniken
Södersjukhuset
Perineal tears following vaginal delivery: Risk factors, treatment options and diagnostics of perineal tears with wound complications
Halvtidsseminarier
Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
30 maj 16:00
Nobel Forum, Nobels väg 1, Solna
Campus Solna
"Mitochondrial machineries for import and assembly of proteins"
Föreläsningar och seminarier
Medicinsk biokemi och biofysik, Molekylär metabolism, Larsson
30 maj till 1 juni
Sune Bergströms aula J3:07, Solnavägen 30
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Välkommen till ett symposium om fertilitetsbevarande åtgärder.
Konferenser och symposier
Onkologi-Patologi
KI webbförvaltning
2023-06-09