KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

29 november

29 november till 30 november
Funderar du på att börja studera på KI? Kom och träffa KI-studenter och studievägledare på Saco Studentmässa i Stockholm.
Annan
29 november 9:00 - 16:00
Konferensrum 507 i Aula Medica
Campus Solna
Kursen ger dig en grundläggande förståelse i anställningsvillkor och regler för när personer ska utlandsstationeras vid KI, och ett URA-kontrakt upprättas. Inga förkunskaper krävs.
Intern kurs och fortbildning
29 november 9:00 - 12:00
Meddelas i samband med anmälan
Campus Solna
Den 29 november erbjuder Facility Management i Biomedicum en säkerhetskurs avseende flytande kväve. Kursen är obligatorisk för dem som behöver tillträde till kryorummen på plan 2.
Intern kurs och fortbildning
29 november 9:00 - 12:00
Föreläsningssal QA27, plan 7
Astrid Lindgrens barnsjukhus
Titel: "Children with Cerebral Palsy: Muscle Spasticity, Stiffness, Strength, and Structure"
Halvtidsseminarier
Kvinnors och barns hälsa
29 november 9:00
Biomedicum, CO335, Karolinska Institutet, Solna
Campus Solna
Välkommen till Hanna Danielssons halvtidsseminarium, den 29 november kl 09:00 i Biomedicum, rum CO335.
Halvtidsseminarier
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Engstrand/CTMR
29 november 10:00 - 11:00
Zoom
Online
Antiplagieringsverktyget iThenticate används vid KI för att analysera litteraturöversikten vid halvtidskontroll samt för analys av avhandlingens kappa. I denna workshop kommer vi att visa dig hur verktyget fungerar, hur man laddar upp ett dokument och grundläggande saker ur ett verktygsorienterat…
Föreläsningar och seminarier
29 november 10:00 - 11:00
Online
En ny svensk biobankslag trädde ikraft den 1 juli. Den gör det lättare för forskare att använda biobanker. Den här presentationen kommer fokusera på biobankning i dess tre dimensioner: IT, provhantering och förvaring, och regulatoriska aspekter. Dessa kommer att presenteras i ljuset av de ändringar…
Föreläsningar och seminarier
29 november 12:10 - 12:55
Zoom
Online
Behöver du verktyg och strategier för att förbättra din sömn och främja återhämtning? Vill du veta hur sömn påverkar din kropp och hjärna, eller hur du ska klara dig igenom vinterns mörka månader? Delta i vårt sömnwebbinarium för att få svaret på dessa frågor och lära dig mer om sömn.
Föreläsningar och seminarier
29 november 12:15 - 13:15
B0313, Biomedicum och online
Campus Solna
Junior Faculty på Karolinska Institutet välkomnar er till KI Discovers under hösten 2023. Syftet med KI Discovers seminarieserie är att forskare ska presentera den senaste forskningen som genomförts på Karolinska Institutet med fokus på genombrottsforskning som publicerats i prestigefulla…
Föreläsningar och seminarier
29 november 12:15 - 13:00
Föreläsningssal: Lars Klareskog N-huset, U1:02 och Online via Zoom
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Välkommen till ett nytt KBH Astrid seminarium onsdag 29 november. Talare: Viveka Yao Nordberg.
Föreläsningar och seminarier
Kvinnors och barns hälsa, Neonatologi, Obstetrik, Gynekologi och Reproduktiv hälsa
29 november 13:00
Erna Möller, Neo, Blickagången 16
Campus Flemingsberg
Välkommen på Ting Wangs disputation:
Engelsk titel: "Antioxidants stimulate BACH1-dependent tumor angiogenesis"
Disputationer
Biovetenskaper och näringslära
29 november 13:00 - 14:00
CMM Lecture Hall (Visionsgatan 18, entréplan) och zoom
Campus Solna
Maja Jagodics forskargrupp välkomnar dig till detta intressanta seminarium om teknikutveckling. Ämnet för seminariet är inom området genetik och epigenetik, med talare Dan Brudzewsky, doktorand och forskare, biomodal UK.
Föreläsningar och seminarier
Klinisk neurovetenskap, Neuro, Jagodic
29 november 15:30
Biomedicum entréhall samt föreläsningssal Eva och Georg Klein
Campus Solna
Välkommen till KI:s kulturdag 2023, där vi kommer att prata om och visa upp aktuell skönlitteratur och populärvetenskapliga böcker av författare knutna till Karolinska Institutet. Dagen kommer att hållas i samband med en immersiv scenkonstupplevelse.
Annan

30 november

30 november 9:00 - 12:00
Synapsen 1, plan 3, Universitetsbiblioteket, Berzelius väg 7B
Campus Solna
När KI:s nya system för forskningsinformation (KI RIMS) öppnas kan delar av den information som ska rapporteras i din meritportfölj hämtas och uppdateras automatiskt med hjälp av KI RIMS. Andra delar av informationen kan du behöva lägga till manuellt i systemet. Informationen kan sedan tas ut i…
Intern kurs och fortbildning
30 november 10:00 - 10:45
Zoom
Online
Under 45 minuter kommer denna öppna vetenskapliga databas att presenteras. MarkerDB är en omfattande databas med cirka 28 000 molekylära biomarkörer: kemiska, genetiska, protein- och karyotypiska. I databasen finns detaljerade beskrivningar av markörerna själva samt deras associerade tillstånd/…
Föreläsningar och seminarier
30 november 11:00 - 12:00
ANA8, Von Behring plan 9
Campus Flemingsberg
Den 1:a juli 2023 fick Sverige en ny biobankslag (2023:38). Den nya lagen reglerar, liksom den tidigare, hur identifierbart humanbiologiskt material, med respekt för den enskilda människans integritet, ska få samlas in, bevaras och användas för etikprövade ändamål.
Föreläsningar och seminarier
Universitetstandvården, Odontologi
30 november 12:00
Välkommen till BCFE seminarium torsdag 30 november klockan 12.00. Talare: Nina Mogensen och Sandra Wessman.
Föreläsningar och seminarier
Barnonkologi och Barnkirurgi, Kvinnors och barns hälsa
30 november 13:00
Biomedicum A0412
Campus Solna
The impact of the microbiome on women's health, fertility and pregnancy - Prospective and population-based studies
Halvtidsseminarier
Onkologi-Patologi
30 november 14:00 - 15:00
Lars E Gustafsson (rum D1012), Biomedicum, plan 10, Solnavägen 9
Campus Solna
Välkommen till en föreläsning av Professor Antoine Adamantidis, Director, Zentrum für Experimentelle Neurologie - ZEN, Schweiz, den 30 november 2023 i Biomedicum.
Föreläsningar och seminarier
Neurovetenskap, Forskning, Fisone, Lopez
30 november 15:00
Rum J3:07, BioClinicum, ground floor.
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Karolinska Immunology Seminar Series (KiSS): med Ping-Chih Ho, Ludwig Institute for Cancer Research, Switzerland.
Föreläsningar och seminarier
Medicin, Solna
KI webbförvaltning
2023-06-09