KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

29 maj

29 maj 8:30 - 16:30
Konferensrum 507, Aula Medica, Karolinska Institutet
Campus Solna
Hur kan vi hjälpa beslutsfattare under kriser?  
Att kunna reagera snabbt vid olika hälsokriser är A och O för att minska eventuella skadeverkningar. Därför är det viktigt att de beslutsunderlag som används har så god tillförlitlighet som är möjligt på kort tid, och här har universiteten en…
Annan
Centrum för hälsokriser
29 maj 9:00
CMM L8:03 021
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Immunoprofiling of juvenile idiopathic arthritis
Halvtidsseminarier
Medicin, Solna
29 maj 9:00
BioClinicum J3:14 - Kerstin Hagenfeldt
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Deciphering the molecular landscape of chronic lymphocytic leukemia by a multi-omics approach
Halvtidsseminarier
Molekylär medicin och kirurgi, Klinisk genetik
29 maj 9:00
Zoom
Online
Välkomna till ett digitalt morgonkaffemöte med Centrum för alzheimerforskning!
Föreläsningar och seminarier
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Alzheimer center, Centrum för alzheimersforskning
29 maj 9:00 - 15:00
Cartesius, våningsplan 4, Administrationshuset, Nobels väg 5
Campus Solna
Varmt välkommen till utbildning i tjänsteresor och representationsregler
Intern kurs och fortbildning
29 maj 10:00 - 11:00
Zoom
Online
Att hantera din profilsida på ki.se och hålla ditt CV uppdaterat är enklare än någonsin, med hjälp av KI RIMS. Vi kommer att visa dig hur KI RIMS kan hjälpa dig att hantera och återanvända information om dina publikationer, professionella aktiviteter, forskningsanslag, för att fylla ditt CV och mer…
Intern kurs och fortbildning
29 maj 10:00
Blickagången 16, NEO, room DNA level 5
Campus Flemingsberg
Kidney disease and dementia: epidemiological approaches to risk factors and treatment strategies
Föreläsningar och seminarier
Klinisk geriatrik, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
29 maj 11:30 - 12:30
Online
Climate crisis demands urgent action. This requires everyone to rethink their current ways of working and teaching. How is academia innovating to provide relevant training for future professionals to manage these complex challenges? Join us for a critical conversation about our own sector, practice…
Föreläsningar och seminarier
29 maj 12:00
D1012 , Biomedicum, våning 10
Campus Solna
Välkommen till ett nytt StratRegen seminarium, onsdagen den 29:de maj 2024 kl. 12.00-13.00 i Biomedicum, Campus Solna.

Föreläsningar och seminarier
Medicinsk biokemi och biofysik, Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Neurovetenskap, Cell- och molekylärbiologi, Fysiologi och farmakologi, Laboratoriemedicin, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Biovetenskaper och näringslära, Medicin, Huddinge, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Medicin, Solna, Onkologi-Patologi, Klinisk neurovetenskap, SciLifeLab
29 maj 12:00 - 12:45
Online via Zoom, please find link below
https://ki-se.zoom.us/j/64482513106
Online
Varannan onsdag arrangerar Clinicum lunchseminarier via zoom på temat hälsodata i forskning. Seminarierna är öppna för alla som är intresserade av hur hälsodata från olika källor kan nås och användas i klinisk, epidemiologisk och translationell forskning.
Föreläsningar och seminarier
29 maj 12:15 - 13:15
Nils Ringertz, Biomedicum
Campus Solna
Junior Faculty välkomnar dig till seminarieserien Karolinska Institutet Discovers. Serien syftar till att ge inblick i de senaste vetenskapliga landvinningarna inom olika discipliner vid Karolinska Institutet genom att lyfta fram nyligen publicerade framstående artiklar.
Seminarierna hålls…
Föreläsningar och seminarier
29 maj 13:00 - 16:00
J3:22 Marie Åsberg, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Titel: Antithrombotic and reperfusion therapy in stroke
Halvtidsseminarier
Klinisk neurovetenskap, Neuro, Ahmed
29 maj 15:00
Fysiologföreningen kan med glädje presentera ett samtal med Dr. John Wood från University College London som kommer att hålla ett föredrag med titeln From genes to analgesic drugs.

Föreläsningar och seminarier
Fysiologi och farmakologi

30 maj

30 maj 8:45 - 13:30
Alfred Nobels Allé 23, S202, S203
Campus Flemingsberg
Logopedprogrammet och enheten för logopedi välkomnar er till en vetenskaplig dag då årets examensarbeten i logopedi presenteras.
Föreläsningar och seminarier
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi
30 maj 9:00
Petrénsalen, Nobels väg 12 B
Campus Solna
Titel: Epithelial alarmins as novel targets for treatment of asthma
Disputationer
Institutet för miljömedicin
30 maj 9:00 - 12:00
Biomedicum
Campus Solna
Biomedicums kvävesäkerhetskurs erbjuds torsdagen den 30 maj 2024 med start kl. 09:00 i Biomedicum. Kursen är obligatorisk för dem som behöver tillträde till kryofrysarna på plan 2 i Biomedicum.

Intern kurs och fortbildning
30 maj 10:00 - 12:00
Online
Vill du få din forskningsartikel att sticka ut? Vill du ge dina läsare en effektiv och visuellt tilltalande sammanfattning av dina viktigaste resultat? Delta då i denna praktiska workshop för att lära dig hur du skapar ett grafiskt abstract till ditt manuskript!
Workshoppen hålls på engelska…
Föreläsningar och seminarier
30 maj 10:00 - 12:00
Equity, Widerströmska huset plan 3, Tomtebodavägen 18A
https://ki-se.zoom.us/j/66677411648
Online
Välkommen till Joseph Mitchell's halvtidsseminarium.
Halvtidsseminarier
Global folkhälsa, GPH, Stålsby Lundborg
30 maj 11:00
Rum: Yalow, Alfred Nobels Allé 8, plan 9.
Campus Flemingsberg
Non-B-DNA in nucleotide repeat disorders as target for therapeutic oligonucleotides.
Halvtidsseminarier
Laboratoriemedicin
30 maj 12:15 - 13:00
Gemzellrummet, NKS B410a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Q0MDVjMzQtMjYyNS00MGVkLThkY2QtYWE5NmVmYmI3YTRl%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22bff7eef1-cf4b-4f32-be3d-a1dda043c05d%22%2C%22Oid%22%3A%224f890c82-6040-438f-8fde-9d73698f1689%22%7D
Online
Välkommen till ett nytt KBH Astrid seminarium 30 maj. Talare: Manon Benders
Föreläsningar och seminarier
Kvinnors och barns hälsa
KI webbförvaltning
2023-06-09