KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

5 mars

5 mars 9:00 - 12:00
Biomedicum
Campus Solna
Biomedicums kvävesäkerhetskurs erbjuds tisdagen den 5e mars 2024 med start kl. 09:00 i Biomedicum. Kursen är obligatorisk för dem som behöver tillträde till kryofrysarna på plan 2 i Biomedicum.

Intern kurs och fortbildning
5 mars 10:00 - 11:00
Zoom
Online
Detta är ett uppföljningstillfälle för dig som deltog i den tidigare workshopen "Skapa din profilsida och ditt CV med KI RIMS". Här får du chansen att ställa frågor och få stöd i att hantera din profilsida på ki.se och ditt CV i KI RIMS.
Intern kurs och fortbildning
5 mars 13:00
Karolinska Institutet, Campus Solna, Biomedicum, rum B0313
Campus Solna
Välkommen till ett MTC seminarium med Dr Jordi Gonzalez Molina från Institutionen för mikrobiologi, tumör och cellbiologi, Karolinska Institutet.
Föreläsningar och seminarier
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
5 mars 14:00 - 14:50
BioClinicum, Karolinska Universitetssjukhuset, Rum J3:14 Kerstin Hagenfeldt
https://ki-se.zoom.us/j/65818683468
Online
KI:s Infektionsbiologinätverk bjuder in till ett seminarium med professor Sören Riis Paludan. Seminariet äger rum i sal J3:14 Kerstin Hagenfeldt, BioClinicum, Karolinska Universitetssjukhuset, och är öppet för deltagande via Zoom.
Föreläsningar och seminarier
5 mars 15:00 - 16:00
Rum Peter Reichard, plan 3, Biomedicum, Solnavägen 9, Solna
Campus Solna
"Proteins as sustainable materials"
Föreläsningar och seminarier
Neurovetenskap, AIMES, Team Herland

6 mars

6 mars 10:00 - 11:30
Biomedicum
Campus Solna
FM erbjuder i samarbete med företagshälsovården Avonova kurser i Hjärt- och lungräddning (HLR) till medarbetare i Biomedicum.

Datum: 6 mars
Språk: Svenska
Intern kurs och fortbildning
6 mars 12:15 - 13:15
Rum DNA, NEO, Blickagången 16
Campus Flemingsberg
Junior Faculty välkomnar dig till seminarieserien Karolinska Institutet Discovers. Serien syftar till att ge inblick i de senaste vetenskapliga landvinningarna inom olika discipliner vid Karolinska Institutet genom att lyfta fram nyligen publicerade framstående artiklar.
Seminarierna hålls…
Föreläsningar och seminarier
6 mars 12:15 - 13:00
Neo, Gene och https://ki-se.zoom.us/j/64503614059?pwd=ZFZrT3NUZko2bFgzcDhHOEV6UEpFdz09 (PW: 860017)
Campus Flemingsberg
Centrum för bioinformatik och biostatistik (CBB) presenterar ett utbildande seminarium i biostatistik.
Föreläsningar och seminarier
Laboratoriemedicin, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Biovetenskaper och näringslära, Medicin, Huddinge, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Odontologi
6 mars 18:00
Hagströmerbiblioteket, Annerovägen 12, Solna
Annan
Välkommen till föredrag, Dan Jibréus: Four Bears, White Fox och vägen hem: Att återlämna kvarlevor till Nordamerikanska urfolk.
Föreläsningar och seminarier

7 mars

7 mars 11:00 - 12:00
Rum D1012, plan 10, Biomedicum
https://ki-se.zoom.us/j/67609786611
Online
"Molecular mechanisms of neuronal damage caused by bacterial infections and establishment of new therapeutic approaches to protect neurons from bacteria attacking the brain"
Föreläsningar och seminarier
Neurovetenskap
7 mars 12:15 - 13:00
Zoom
Annan
Välkommen till en inspirerande diskussion om planetär hälsa, vad händer på KI inom området och hur du kan engagera dig.
Föreläsningar och seminarier
7 mars 12:15 - 13:00
C177 Gula konferensrummet, ME Övre buk, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge / Online
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Välkommen till ISP-seminarium för ny doktorand vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) Alexandra Borin, med titeln: "Factors of importance for outcome in IBD and PSC".
Föreläsningar och seminarier
Medicin, Huddinge
7 mars 13:00 - 16:00
Alfred Nobels Allé 23, sal 101
Campus Flemingsberg
I den här workshopen får du ta del av Peer learning som pedagogisk metod. Det är en introduktion eller inspiration för alla medarbetare som möter studenter där de utbildas.
Föreläsningar och seminarier
7 mars 13:00
CMM plan 4, seminarierummet "Immunoglobulin", Visionsgatan 18, L8:00, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Titel : Predictors of quality of life ratings, self-reported fatigue, and psychiatric comorbidities in relapsing-remitting multiple sclerosis
Halvtidsseminarier
Klinisk neurovetenskap, Neuro, Piehl
7 mars 13:00 - 14:00
IMM-salen, Nobels väg 13
Campus Solna
Dario Greco,
Professor of Bioinformatics, Tampere University
Director of FHAIVE (Finnish Hub for Development and Validation of Integrated Approaches)
Föreläsningar och seminarier
Institutet för miljömedicin
7 mars 14:00
B0317 Biomedicum
https://ki-se.zoom.us/j/63196250121
Online
"Monitoring of human endogenous signaling ex vivo"
Halvtidsseminarier
Fysiologi och farmakologi
7 mars 14:00
Stora konforerensrummet, plan 10, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18a
https://ki-se.zoom.us/j/6019910648
Online
Välkommen till ett Internationellt forum och hybridseminarium som gästas av Professor Kristen M. Kenney vid University of Texas at Dallas, torsdagen den 7 mars 2024, kl. 14:00, i Widerströmska huset på Campus Solna. Det går även att delta vid seminariet via Zoom.
Föreläsningar och seminarier
ARC, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
7 mars 16:30 - 20:30
Aula Medica
Campus Solna
Kom och fira internationella kvinnodagen den 7 mars 2024!

Konferenser och symposier
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

8 mars

8 mars 9:00 - 10:00
https://ki-se.zoom.us/j/64929830543
https://ki-se.zoom.us/j/64929830543
Online
Du som är redaktör eller innehållsgranskare på ki.se är välkommen till digital drupalverkstad.
Annan
8 mars 9:00
Torsten Gordh Auditorium, Norrbacka S2:02
Campus Solna
The efficacy of continuous peripheral blocks after cardiothoracic surgery as evaluated by opioid use, pain, and recovery
Disputationer
Molekylär medicin och kirurgi, Thoraxkirurgi
KI webbförvaltning
2023-06-09