KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram kalenderhändelser.

View expanded
View compact

-

till
Zoom
Online
Mer information följer.
Föreläsningar och seminarier
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi

-

till
Zoom
Online
Junior Faculty på Karolinska Institutet välkomnar er till KI Discovers under hösten 2021. Syftet med KI Discovers seminarieserie är att forskare ska presentera den senaste forskningen som genomförts på Karolinska Institutet med fokus på genombrottsforskning som publicerats i prestigefulla…
Föreläsningar och seminarier

-

till
Insikten, plan 4, LIME, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A
Campus Solna
Välkommen till Antoinette Lundahls halvtidsseminarium onsdagen den 8 december 2021.
Halvtidskontroller
Lärande, Informatik, Management och Etik, Etik

Online via Zoom
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid MMK har möten cirka en gång per månad under terminen. Vid mötet presenteras den individuella studieplanen (ISP) muntligt och på engelska av doktoranden.
Antagningsseminarier
Molekylär medicin och kirurgi

-

till
Zoom
Campus Flemingsberg
Välkommen till CIM:s seminarieserie och föreläsningen "Type 2 lymphocyte niche constraint during mixed inflammation" med MD PhD. Ari B. Molofsky från the University of California San Francisco.
Föreläsningar och seminarier
Medicin, Huddinge

Neo, rum Gene, plan 5
Campus Flemingsberg
CYP3A and Lipids in Health and Disease-in Females & Males

Disputationer
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Neo, rum DNA, plan 5
Campus Flemingsberg
Alcohol consumption and cognitive impairment

Halvtidskontroller
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Zoom
Online
Välkommen till ett cell- och tumörbiologiseminarium online, tisdagen den 14 december kl 13.00.
Föreläsningar och seminarier
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

-

till
Haga tingshus, Annerovägen 12, Solna
Campus Solna
Släktträd används idag rutinmässigt för att modellera och visualisera evolutionär utveckling, särskilt inom biologi och lingvistik. Men så har det inte alltid varit.
Föreläsningar och seminarier
Medicinens historia och kulturarv

Zoom
Online
Junior Faculty på Karolinska Institutet välkomnar er till KI Discovers under hösten 2021. Syftet med KI Discovers seminarieserie är att forskare ska presentera den senaste forskningen som genomförts på Karolinska Institutet med fokus på genombrottsforskning som publicerats i prestigefulla…
Föreläsningar och seminarier

-

till
Zoom
Online
Lär dig strategier för hur du kan förbättra din sömn. Du får praktiska verktyg för att förbättra återhämtningen samt för hur du hanterar mörkret för att hålla dig aktiv och energisk under den mörka vinterperioden.
Föreläsningar och seminarier
Utbildnings- och forskarutbildningsstöd, Studenthälsan

-

till
Campus Flemingsberg
För sjätte året anordnas en vetenskaplig eftermiddag i logopedi av enheten för logopedi, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, i samarbete med Medicinsk Enhet logopedi, Karolinska Universitetssjukhuset.
Föreläsningar och seminarier
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi

-

till
Sånga Säby Hotell & Konferens, Sånga-Säbyvägen 187, Svartsjö
Annan
EMBO workshop den 15-19 maj 2022 i Svartsjö.
Konferenser och symposier
Medicinsk biokemi och biofysik, Molekylär metabolism, Larsson

-

till
Biomedicum 1, Eva & Georg Klein, våning 3, Solnavägen 9
Campus Solna
We are arranging a large scientific meeting in Stockholm, Rectal Cancer Forum, May 20, 2022. The focus for the meeting is on detection, emerging technologies in early rectal cancer. This was originally planned 2020 but for reasons we all know about we had to postpone this with a short notice.…
Konferenser och symposier
Molekylär medicin och kirurgi, Kolorektalkirurgi

-

till
Skåvsjöholm, Skåvsjöholmsvägen 80, 184 94 Åkersberga
Annan
EMBO workshop den 27 juni-1 juli 2022 i Åkersberga.
Konferenser och symposier
Medicinsk biokemi och biofysik, Molekylär strukturbiologi, Petzold

-

till
Sune Bergströms Aula, Eugeniavägen 3
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Välkommen till den 8:e europeiska workshopen om Lipid Medioators! Wirkshopen som organiseras vartannat år riktar sig främst till forskare som är intresserade av bioaktiva lipidförmedlare.
Konferenser och symposier
Medicinsk biokemi och biofysik, Kemi II, Haeggström
KW
KI webbförvaltning
2021-06-08