KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

-

till
Erna Möller (Neo) och online
Campus Flemingsberg
KI NMA is proud to invite you to participate in an advanced course in Network medicine.
Föreläsningar och seminarier

-

till
Online
En gång i månaden har sektionen för allmänmedicin och primärvård forskareftermiddag för doktorander och forskare med doktorandpresentationer, journal club, undervisning och inspirationsföreläsningar.


Föreläsningar och seminarier
Allmänmedicin och primärvård, Klinisk forskarskola i allmänmedicin

-

till
På Medicinska Föreningen (MF) samt live sändning
Campus Solna
SAVE THE DATE! Årets evenemang äger rum på Medicinska Föreningen (MF) samt via live streaming och erbjuder en unik blandning av populärvetenskap, konst och musik.
Konferenser och symposier
Campus Solna, Campus Syd, Campus Nord, Biblioteket

-

till
Zoom
Online
In order to communicate your research to others, your writing needs to be clear and well-structured. This applies not just to the structure of your text, but also to your sentences. In this workshop, you will learn hands-on tips and techniques for writing the kind of clear, concise and well-…
Föreläsningar och seminarier

-

till
J3:12 Nanna Swartzsalen, Bioclinicum
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
'Characterization of the immune cell landscape in pediatric cancer - for the discovery of novel therapeutics’
Halvtidsseminarier
Kvinnors och barns hälsa

Erna Möllersalen,NEO 5th floor
Campus Flemingsberg
Hosted by Professor Michael Uhlin, Department of Clinical Science, Intervention and Technology
Föreläsningar och seminarier
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Terapeutisk Immunologi och Transfusionsmedicin

-

till
https://ki-se.zoom.us/j/61269541038
Online
Hej student!
Hur har du det? Hur går det med studierna? Får du allt att gå ihop?
Studieteknik, studiehjälp, struktur i studierna.
Annan

Föreläsningssal B64
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Fungal colonization and infection in Cystic Fibrosis - prevalence, consequences and intervention
Disputationer
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Pediatrik
Foreläsningssal "Germinal Center", CMM, L8:00 024
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Pain patterns in early rheumatoid arthritis
Disputationer
Medicin, Solna
Rolf Luft föreläsningssal, L1:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Linking Quantitative Radiology to Molecular Mechanism for Improved Vascular Disease Therapy Selection and Follow-up
Disputationer
Kärlkirurgi, MMK, Molekylär medicin och kirurgi
Månen (9Q), Alfred Nobels Allé 8, plan 9. Även via Zoom.
Campus Flemingsberg
Development of new blood banking strategies for processing and storage of red blood cell components
Disputationer
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Terapeutisk Immunologi och Transfusionsmedicin
C1 87. Även via Zoom
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Diagnostic and Predictive Factors in Pancreatic Cancer: Clinical and Translational Studies
Disputationer
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Kirurgi

H2 Grön, Alfred Nobels Allé 23
Campus Flemingsberg
Defining the potential of mesothelin-directed CAR T cells for the treatment of ovarian cancer
Disputationer
Onkologi-Patologi

-

till
Online
Aktiviteten avser att utgöra ett komplement till redan väletablerade statistikkurser organiserade inom PUF-V men med fokus på målgruppen studenter som tycker att ämnet är svårgripbart och som vill få en bredare, mer konceptuell och tillämpad förståelse för statistik.

Workshopserien…
Föreläsningar och seminarier

Solna Campus, Biomedicum, rum D1012
Campus Solna
Välkommen till MTCs infektions- och immunologiseminarium, måndagen den 24 oktober kl 13.00 med Jakob Michaelsson, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet.
Föreläsningar och seminarier
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Stora konforerensrummet, plan 10, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18a, och via Zoom (https://ki-se.zoom.us/j/6019910648)
Campus Solna
Välkommen till ett seminarium som gästas av Johan Rehnberg, postdoktor vid ARC (socialgerontologi), tisdagen den 20 september 2022, kl. 11:00. Det går även att ansluta till seminariet via Zoom.
Föreläsningar och seminarier
ARC, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Stora konforerensrummet, plan 10, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18a, och via Zoom (https://ki-se.zoom.us/j/6019910648)
Campus Solna
Välkommen till ett seminarium som gästas av Tobias Granwald, doktorand ARC (psykologi), tisdagen den 25 oktober 2022, kl. 11:00. Det går även att ansluta till seminariet via Zoom.
Föreläsningar och seminarier
ARC, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Biomedicum rum D1012
Campus Solna
Välkommen till ett seminarium med Tobias Sjöblom, Immunologi, genetik och patologi, IGP, Uppsala Universitet.
Föreläsningar och seminarier
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Neo, rum DNA, plan 5
Campus Flemingsberg
Unravelling the heterogeneity within healthy aging and Alzheimer´s Disease spectrum using neuroimaging biomarkers
Halvtidsseminarier

Rum J3:04, Bioclinicum, entréplan.
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
The Karolinska Immunology Seminar Series (KiSS): Med Katherine Kedzierska, The Peter Doherty Institute for Infection and Immunity, University of Melbourne, Australien.
Föreläsningar och seminarier
Medicin, Solna
KW
KI webbförvaltning
2022-06-08