KI-kalendern

View expanded
View compact

21 apr 2021

Online via Zoom
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid MMK har möten cirka en gång per månad under terminen. Vid mötet presenteras den individuella studieplanen (ISP) muntligt och på engelska av doktoranden.
Antagningsseminarier
Molekylär medicin och kirurgi

22 apr 2021

Zoom-möte
Online
Titel: Feasibility of flat panel spectral imaging in acute stroke diagnostics
Halvtidskontroller
Klinisk neurovetenskap
Jan-Åke Gustafssonssalen, Blickagången 16, Huddinge. Online via Zoom
Campus Flemingsberg
“Registered nurses with a PhD – an asset in clinical care.”
Disputationer
Zoom-möte
Online
Titel: A holistic framework for muscoloskeletal chronic pain: The Prominent Role of the Central Nervous System and the Collateral Contribution of Immune- and Behavior-related Factors
Halvtidskontroller
Klinisk neurovetenskap
U2
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Clonal structures and cell interactions in cancer
Halvtidskontroller
Onkologi-Patologi
Online
Varmt välkomna till detta ISP-seminarium för våra nya doktorander på IMM.

Antagningsseminarier
Institutet för miljömedicin
till
Zoom
Campus Flemingsberg
"Live cell imaging at the molecular nanoscale"
Ilaria Testa, Advanced Optical Bio-Imaging Laboratory, Science for Life Laboratory, KTH.
Föreläsningar och seminarier
Biovetenskaper och näringslära
till
Online/Plan 12, F, NKS Barn (outside Barnonkologiska slutenvårdsavdelningen)
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Pesentations from the Childhood Cancer Research Unit with Teodora Andonova and Trausti Oskarsson
Föreläsningar och seminarier
Barnonkologi och Barnkirurgi

23 apr 2021

Zoom based - CMM L8:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Immunopathogenic mechanisms in primary Sjögren’s syndrome
Disputationer
Medicin, Solna
till
Aulan (hiss C, plan 6) alt. Zoom
Södersjukhuset
Diagnosis of dog allergy in children: Molecular assessment and refined characterization
Disputationer
Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Campus Syd
Zoom based
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Neural Control of Inflammation
Disputationer
Medicin, Solna
Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A och Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/2731984121
Campus Solna
Understanding and targeting the architecture in cancer: novel therapies in neuroblastoma and medulloblastoma
Disputationer
Kvinnors och barns hälsa
till
Eva & Georg Klein föreläsningssal, Biomedicum och via Zoom
Campus Solna
Välkommen på Tina Jacobs disputation med titeln:
"Skin cell heterogeneity and dynamics during morphogenesis, tissue homeostasis, and regeneration"
Disputationer
Biovetenskaper och näringslära, Cell- och molekylärbiologi, Kasper
Föreläsningssal Erna Möller, Blickagången 16. Även via Zoom.
Campus Flemingsberg
To cut or not to cut - The association between weight loss and cardiometabolic health in adolescents and adults after Roux-en-Y Gastric Bypass
Disputationer
Campus Syd, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Pediatrik
BioClinicum, J3:04 Torsten N Wiesel, Solnavägen 30
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
From natural to eximious: harnessing the power of NK cells against solid tumors
Disputationer
Onkologi-Patologi
Zoom based - CMM L8:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
The role of commensal bacteria and cholesterol metabolism in intestinal CD4 + T cell responses.
Halvtidskontroller
Medicin, Solna
till
Zoom och sal Utsikten på Inst. för Lärande, Informatik, Management och Etik, Campus Solna, Tomtebodavägen 18 a, vånging 4 i Widerströmska huset
Online
Välkommen till Joel Freilichs licentiatseminarium fredagen den 23 april 2021.
Disputationer
Lärande, Informatik, Management och Etik, Augustsson
Room Becquerel, Gamma 5, SciLifeLab, Tomtebodavägen 23, Solna
Campus Solna
Developing analytical tools to investigate the role of translation in homeostasis and disease
Disputationer
Onkologi-Patologi

26 apr 2021

till
Via Zoom
Online
SCAPA välkomnar Bo Håkansson, professor på Chalmers tekniska högskola och medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, som håller ett lunchföredrag med titeln “Bone conduction research over more than 40 years”.
Föreläsningar och seminarier
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Öron näs o halssjukd
till
Online via Zoom.
Online
Välkommen till nätverket GlobeLife:s seminarie "World Malaria Day - future tools and perspectives in the context of malaria control and elimination" som hålls online den 26 april.
Föreläsningar och seminarier
Global folkhälsa, Stålsby Lundborg
KW
KI webbförvaltning
2020-06-08