KI-kalendern

View expanded
View compact

11 feb 2021

Via Zoom
Online
Obs Prelinimärt! Mer information kommer.
Halvtidskontroller
Campus Syd, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC, Logopedi
till
Zoom
Campus Flemingsberg
"Metabolic control of membrane contact sites"
Docent Sabrina Büttner, Institutionen för Molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut, Stockholms universitet
Föreläsningar och seminarier
Biovetenskaper och näringslära
Zoom based
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Målet med Karolinska Immunology Seminar Series är att skapa ett event där de mest framstående forskarna i världen presenterar banbrytande upptäckter i immunologifältet. Seminarieserien täcker in forskning från hela immunologifältet och vi bjuder in talare vars forskning är av allmänt intresse för…
Föreläsningar och seminarier
Medicin, Solna

12 feb 2021

Hus 18, plan 5, (målpunkt J) Föreläsningssal Venen samt via Zoom
Danderyds sjukhus
Improved heart failure care organization including studies of diagnosis, risk prediction and biomarkers in heart failure with preserved ejection fraction.
Disputationer
Campus Nord, Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Sal B0317, BioMedicum
Campus Solna
Crosstalk between environmental signals and 3d genome organization in the regulation of gene expression
Disputationer
Onkologi-Patologi
Online via Zoom
Online
Välkommen till Laura Heikkinens halvtidsseminarium fredag den 12 februrari kl. 14:00. Du kan ansluta till seminariet via Zoom.
Halvtidskontroller
Neurovetenskap, Santini, Team Broberger
Zoom och Inghesalen, Widerströmska huset
Online
Titel: In vivo and in vitro studies of the serotonin 1B receptor in relation to major depressive disorder and treatment with ketamine.
Disputationer
Klinisk neurovetenskap
Zoom
Online
Webbinarium med Professor Oleh Khalimonchuk från University of Nebraska-Lincoln. Titel: "Proteolytic regulation of mitochondrial architecture and function".
Föreläsningar och seminarier
Medicinsk biokemi och biofysik, Molekylär metabolism

16 feb 2021

Onlineseminarium via Zoom
Online
Välkommen till ett (online)seminarium med Daniela Weber, vid IIASA, Wien, Österrike, tisdagen den 16 februari 2021 kl. 11:00.
Föreläsningar och seminarier
Aging Research Center
Online Zoom möte
Online
Välkommen till Cell- och tumörbiologi seminarium (på engelska) den 16 februari kl. 13.00, med titeln “Embryonic development of the neural crest and its relation to neuroblastoma”.
Föreläsningar och seminarier
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
till
Via Zoom
Online
Mer information följer
Föreläsningar och seminarier
Campus Syd, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC, Logopedi

17 feb 2021

Online via Zoom
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid MMK har möten cirka en gång per månad under terminen. Vid mötet presenteras den individuella studieplanen (ISP) muntligt och på engelska av doktoranden.
Antagningsseminarier

18 feb 2021

Konferensrummet på Baxter Novum, Novum plan 5, Hälsovägen 7. Även via Zoom.
Campus Flemingsberg
Consequences of kidney dysfunction in the community. Health care-based epidemiological studies from the Stockholm CREAtinine Measurement (SCREAM) project.
Disputationer
Campus Syd, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC, Med njursjukdomar
till
Zoom
Campus Flemingsberg
"Anti-idiotypic antibodies as a vaccine approach against HIV-1"
Pia Dosenovic, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, KI
Föreläsningar och seminarier
Biovetenskaper och näringslära

19 feb 2021

Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Karolinska Institutet, Solna/ Även via Zoom
Campus Solna
Välkommen till Elisabeth Reithubers disputation med titeln: "Targeting cell envelope synthesis of Streptococcus pneumoniae and microfluidic diagnostic tool development".
Disputationer
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Henriques/Normark
Entrévägen 2, hus 18 (målpunkt J) plan 5, föreläsningssal Venen
Danderyds sjukhus
Acute Myocardial Infarction - Early Diagnosis and the Prognostic Value of ECG and Echocardiography.
Disputationer
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Zoom och Eva & Georg Klein, Biomedicum plan 3, Campus Solna, KI
Online
Titel: Multimodal Neuroimaging of Pain and Inflammation in the Central Nervous System in Chronic Pain Patients with Fibromyalgia and Rheumatoid Arthritis​
Disputationer
Klinisk neurovetenskap
NKS, A11:04
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Specific IgE-profiles and allergy prediction
Halvtidskontroller
Kvinnors och barns hälsa

22 feb 2021

Online Zoom möte
Online
Välkommen till Infektions- och immunologiseminarium (på engelska) den 22 februari 2021 med titeln "Inhibitory signaling in B cell tolerance".
Föreläsningar och seminarier
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

23 feb 2021

Onlineseminarium via Zoom
Online
Välkommen till ett (online)seminarium med Sven Drefahl, Stockholms universitet, Sociologiska institutionen, tisdagen den 23 februari 2021 kl. 11:00.
Föreläsningar och seminarier
Aging Research Center
KW
KI webbförvaltning
2020-06-08