KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

-

till
Aulan, Entréplan, Entrévägen 2, Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus
Diabetes and glucose abnormalities in cardiovascular disease - Studies on prevalence and prognosis in myocardial infarction and atrial fibrillation.
Disputationer
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

-

till
Nobel Forum
Campus Solna
Krävs innovativa betalningsmodeller för att ge patienter tillgång till potentiella sjukdomsmodifierande terapier för Alzheimers sjukdom?
Konferenser och symposier
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Stora konforerensrummet, plan 10, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18a, och via Zoom (https://ki-se.zoom.us/j/6019910648)
Campus Solna
Välkommen till ett seminarium som gästas av Josefin Wångdahl, biträdande lektor vid ARC (socialgerontologi), tisdagen den 15 november 2022, kl. 11:00. Det går även att ansluta till seminariet via Zoom.
Föreläsningar och seminarier
ARC, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

-

till
Online
En gång i månaden har sektionen för allmänmedicin och primärvård forskareftermiddag för doktorander och forskare med doktorandpresentationer, journal club, undervisning och inspirationsföreläsningar.


Föreläsningar och seminarier
Allmänmedicin och primärvård, Klinisk forskarskola i allmänmedicin

-

till
Online
Aktiviteten avser att utgöra ett komplement till redan väletablerade statistikkurser organiserade inom PUF-V men med fokus på målgruppen studenter som tycker att ämnet är svårgripbart och som vill få en bredare, mer konceptuell och tillämpad förståelse för statistik.

Workshopserien…
Föreläsningar och seminarier

-

till
Aula Medica, Erling Persson-salen, Nobels väg 6, 171 65 Solna
Campus Solna
Framstående cancerforskare vid Karolinska Institutet berättar om sitt viktiga arbete med.
Vi kommer interaktivt att presentera spetsforskning inom cancerområdet och fokusera på ämnen som molekylär diagnostik, stress och cancer, precisionsmedicin, unga med cancer, bröstcancerprevention.…
Konferenser och symposier

Inghesalen, Widerströmska huset, vån 2, Tomtebodavägen 18
Campus Solna
Epidemiological Studies of Bioprosthetic Aortic Valves
Disputationer
Molekylär medicin och kirurgi, Thoraxkirurgi

CCK Lecture hall, R8:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Long-term oncological outcome and health related quality of life after curative treatment of prostate cancer with HDR-brachytherapy and external beam radiotherapy.
Disputationer
Onkologi-Patologi

-

till
Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Annan
Årets nätverksmöte 2022 för GI-onkologer, kolorektalkirurger, patologer, radiologer och sjuksköterskor med fokus på kolorektal cancer inom ramen för Swedish Colorectal Cancer Study Group.
Konferenser och symposier
Molekylär medicin och kirurgi, Kolorektalkirurgi

-

till
Lokal meddelas senare
Campus Flemingsberg
Välkommen till en kurs i biostatistik arrangerad av Centrum för bioinformatik och biostatistik, CBB. Kursen hålls 21 till 25 november 2022, kl. 13:00 - 16:30 på Campus Flemingsberg.
Föreläsningar och seminarier
Laboratoriemedicin, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Biovetenskaper och näringslära, Medicin, Huddinge, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Odontologi

Stora konforerensrummet, plan 10, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18a, och via Zoom (https://ki-se.zoom.us/j/6019910648)
Campus Solna
Välkommen till ett hybridseminarium som gästas av Sara Hägg vid institutionen för klinisk neurovetenskap, KI, tisdagen den 22 november 2022, kl. 11:00. Det går även att ansluta till seminariet via Zoom.
Föreläsningar och seminarier
ARC, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Varmt välkomna till dialogmöte om implementeringen av det sexåriga läkarprogrammet.
Annan

Webinar
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
The Karolinska Immunology Seminar Series (KiSS): med Menna Clatworthy, University of Cambridge, UK.
Föreläsningar och seminarier
Medicin, Solna

-

till
Zoom
Online
Giving oral presentations is an important part of scholarly exchange. During this workshop, you will learn how to plan, prepare for, structure and deliver an effective oral presentation. We will also discuss how to avoid being nervous.

Workshoppen är på engelska men vi pratar även…
Föreläsningar och seminarier

-

till
Aulan, entréplan
Danderyds sjukhus
Effects of DOAC treatment on hemostasis in patients with atrial fibrillation.
Disputationer
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Sjukhusbacken 10, Aula, Hiss C, plan 6, alt online via zoom, se länk nedan
Södersjukhuset
Towards an improved survival in gastric cancer
Disputationer
Molekylär medicin och kirurgi, Övre GI-kirurgi

Biomedicum, Eva & Georg Klein våning 3, Solnavägen 9, Karolinska Institutet
Campus Solna
Årets Ulf von Euler-föreläsning: ”Thymic mimetic cells: tolerogenic masqueraders” hålls av Diane Mathis, som är professor i mikrobiologi och immunbiologi vid Harvard Medical School och innehavare av Morton Grove-Rasmussen-ordförandeskapet inom immunhematologi.
Föreläsningar och seminarier
Fysiologi och farmakologi

-

till
På plats i Aula Medica, Nobels väg 6, eller via zoom
Campus Solna
Välkommen till en halvdagskonferens: Life Science 2.0 - Safeguarding Life and Reframing Life Science in the wake of COVID-19.
Konferenser och symposier

Inghesalen, Widerströmska huset, vån 2, Tomtebodavägen 18 a, alt online via zoom, se länk nedan
Campus Solna
Outcomes of surgery for oesophageal cancer with focus on fatigue
Disputationer
Molekylär medicin och kirurgi, Kirurgisk vårdvetenskap

Stora konforerensrummet, plan 10, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18a, och via Zoom (https://ki-se.zoom.us/j/6019910648)
Campus Solna
Välkommen till ett hybridseminarium som gästas av Gustav Nilsonne, forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI samt Psykologiska institutionen, SU, tisdagen den 29 november 2022, kl. 11:00. Det går även att ansluta till seminariet via Zoom.
Föreläsningar och seminarier
ARC, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
KW
KI webbförvaltning
2022-06-08