KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

Novum 6D, konferensrum Ekerö.
Campus Flemingsberg
Investigation of tumour/stroma crosstalk in pancreatic cancer by an advanced 3D co-culture model
Disputationer
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Kirurgi

-

till
Skåvsjöholm, Skåvsjöholmsvägen 80, 184 94 Åkersberga
Annan
EMBO workshop den 27 juni-1 juli 2022 i Åkersberga.
Konferenser och symposier
Medicinsk biokemi och biofysik, Molekylär strukturbiologi, Petzold

-

till
Sune Bergströms Aula, Eugeniavägen 3
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Välkommen till den 8:e europeiska workshopen om Lipid Medioators! Wirkshopen som organiseras vartannat år riktar sig främst till forskare som är intresserade av bioaktiva lipidförmedlare.
Konferenser och symposier
Medicinsk biokemi och biofysik, Kemi II, Haeggström

-

till
Stockholms Universitet och Norr Mälarstrand
Annan
Karolinska Institutet stödjer Stockholm Pride som äger rum första veckan i augusti. Under Prideveckan kommer regnbågsflaggan att vaja över campus Flemingsberg och campus Solna och vi kommer att delta i Prideparaden lördagen den 6 augusti. Paraden startar på Norr Mälarstrand kl. 13.00 och, och du…
Annan

-

till
Campus Solna
Välkommen till konferensen DevRes 2022 som kommer att gå av stapeln den 22-24 augusti 2022 i både Uppsala och Stockholm. DevRes 2022 arrangeras av GlobeLife, som är ett nytt nätverk genom ett samarbete mellan Uppsala universitet och Karolinska Institutet.
Konferenser och symposier

-

till
Mötesrum Equity i Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A och på Zoom
Campus Solna
Titel: Child health in the Democratic Republic of Congo: Subnational disparities, equity and nutrition in paediatric epidemics and common childhood infections
Halvtidsseminarier
Global folkhälsa, GPH, Stålsby Lundborg, Alfvén

Bioclinicum, J3:11 Birger & Margareta Blombäck
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Novel markers for smooth muscle cell modulation in vascular injury and disease
Disputationer
Molekylär medicin och kirurgi, MMK, Kärlkirurgi

Erling Persson salen i Aula Medica
Campus Solna
Är du ny student höstterminen 2022? Då är du välkommen till KI:s välkomstceremoni den 2 september. Delta på ceremonin och efterföljande mässa för att lära känna KI och vad studentlivet har att erbjuda!

Annan

-

till
Folkhälsomyndigheten, Nobels väg 18, Solna. Seminariet sänds även digitalt.
Annan
Varje år i samband med den internationella suicidpreventiva dagen anordnas ett seminarium som på olika sätt berör arbetet med att förhindra självmord. I år är fokus på stöd till efterlevande. Arrangörer är Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och NASP, tillsammans med SPES, Mind, SPIV och Suicide…
Föreläsningar och seminarier
NASP

-

till
Annan
Karolinska Institutets doktorspromotion i Stockholm Stadshus för nya doktorer som disputerat under våren 2021 samt speciellt inbjudna gäster. Ceremonin startar kl. 17.00 och efterföljs av en bankett.
Annan

World Trade Center
Annan
Målet med detta symposium är precisionsmedicin idag och om tio år, med fokus på bröstcancer. Det inkluderar att förbättra vår förståelse för bröstcancerbiologi och kommer att öka vår kunskap om hur man behandlar bröstcancerpatienter. Dessutom strävar vi också efter att kommunicera den senaste…
Konferenser och symposier
Onkologi-Patologi

-

till
Aula Medica, Nobels väg 6
Campus Solna
Journal of Internal Medicine together with Genomic Medicine Sweden (GMS) and Centers for Personalized Medicine (ZPM) in Germany invite you to the symposium Cutting-Edge Implementation of Precision Medicine in Europe, arranged in Stockholm 22-23 of September 2022.
Konferenser och symposier
Molekylär medicin och kirurgi, Klinisk genetik

-

till
Elite Hotel Carolina Tower, Eugeniavägen 6, Stockholm
Annan
Mötet anordnas i samverkan mellan Naturvårdsverket, Institutionen för Miljömedicin (IMM) vid Karolinska institutet (KI) och Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Region Stockholm och riktar sig till dig som arbetar med miljöhälsa inom myndigheter, kommuner, länsstyrelser, universitet och…
Konferenser och symposier
Institutet för miljömedicin

-

till
KI:s utbildningskongress 2022 äger rum 28-29 september.
Konferenser och symposier

-

till
Aula Medica
Campus Solna
Ceremoni då Karolinska Institutets nya professorer installeras, nya gästprofessorer och adjungerade professorer presenteras, medaljer och priser delas ut.
Annan

-

till
Aula Mecica samt BioClinicum
Campus Solna
Temat för konferensen är ”Klinisk forskning – systematisk bedömning och behandlingsutvärdering” med fokus på att sprida information och resultat från aktuell forskning med direkt anknytning till logopedisk verksamhet.
Konferenser och symposier
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi

-

till
Annan
Karolinska Institutets doktorspromotion i Stockholm Stadshus för nya doktorer som disputerat under hösten 2021, jubeldoktorer samt speciellt inbjudna gäster. Ceremonin startar kl. 17.00 och efterföljs av en bankett.
Annan

Svenska Läkaresällskapet
Annan
Årets nätverksmöte 2022 för GI-onkologer, kolorektalkirurger, patologer, radiologer och sjuksköterskor med fokus på kolorektal cancer inom ramen för Swedish Colorectal Cancer Study Group.
Konferenser och symposier
Molekylär medicin och kirurgi, Kolorektalkirurgi

-

till
Lokal meddelas senare
Campus Flemingsberg
Välkommen till en kurs i biostatistik arrangerad av Centrum för bioinformatik och biostatistik, CBB. Kursen hålls 21 till 25 november 2022, kl. 13:00 - 16:30 på Campus Flemingsberg.
Föreläsningar och seminarier
Laboratoriemedicin, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Biovetenskaper och näringslära, Medicin, Huddinge, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Odontologi
KW
KI webbförvaltning
2021-12-16