KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

Erna Möllersalen i Neo, Blickagången 16, Flemingsberg
Campus Flemingsberg
Välkommen till Bonnie Bengtssons disputation med titeln: "Liver cirrhosis - epidemiology, prognosis, and cancer."
Disputationer
Medicin, Huddinge

-

till
Aulan, Entrévägen 2, Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus
Managing time with dementia: Assessment and early detection of the need for time-related interventions and experiences of time assistive technology.
Disputationer
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A och på Zoom
Campus Solna
Titel: School nurses’ use of Motivational Interviewing as a method for health promoting conversations with parents of primary school children
Disputationer
Global folkhälsa, GPH, Schäfer Elinder
Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A and on Zoom
Campus Solna
Title: School nurses’ use of Motivational Interviewing as a method for health promoting conversations with parents of primary school children
Disputationer
Global folkhälsa, GPH, Schäfer Elinder

-

till
Zoom
Online
When you use material from other sources in your texts, you need to indicate your sources crystal clearly, but you also need to paraphrase, express the information in your own words (unless you have a strong reason for quoting). Yet, many of us find paraphrasing difficult. During this workshop, you…
Föreläsningar och seminarier

-

till
Zoom
Online
Upplever du att mycket tid och energi går åt att oroa dig för framtiden eller grubbla över saker som har hänt? Lär dig mer om oro och grubblande och få tips på strategier för att kartlägga och hantera orostankar.
Föreläsningar och seminarier

Rum J3:04, Bioclinicum, entréplan.
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
The Karolinska Immunology Seminar Series (KiSS): med Jonathan Coquet, Karolinska Institutet, Stockholm.
Föreläsningar och seminarier
Medicin, Solna

-

till
Online
Karolinska Institutet invites doctoral students to a one-day kappa workshop.
Föreläsningar och seminarier

-

till
Zoom
Online
Arranged within the doctoral programme in Epidemiology.
Föreläsningar och seminarier

-

till
https://ki-se.zoom.us/j/69373480782?pwd=UkVaMXlVSFJNL0tMSWp4cUc0RklLUT09
Online
Speaker: Professor Eija Kärnä, Professor of Special Education, School of Educational Sciences and Psychology, Philosophical Faculty, University of Eastern Finland
Title: Peer Interactions involving Children with Autism Spectrum disorder in inclusive classrooms - the PEICAS project
Föreläsningar och seminarier
Neuropsykiatri

Stora konforerensrummet, plan 10, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18a, och via Zoom (https://ki-se.zoom.us/j/6019910648)
Campus Solna
Välkommen till ett hybridseminarium som gästas av Rachel Whitmer, Division of Epidemiology, Alzheimer's Disease Research Center UC Davis School of Medicine, USA, onsdagen den 9 november 2022. Tid för seminariet meddelas inom kort. Det går även att delta vid seminariet via Zoom.
Föreläsningar och seminarier
ARC, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
7A Odenplan , Norrtullsgatan 6, Stockholm
Annan
The Swedish Register-Based Research Summit is an international interdisciplinary conference for register-based research. The conference will take place on 09th November 2022, back-to-back with the Swedish Research Council’s (VR) Registerforskningsdag 2022 on 08th November 2022 and will be devoted…
Konferenser och symposier
Molekylär medicin och kirurgi, Övre GI-kirurgi, Kirurgisk vårdvetenskap

-

till
Djurönäset, Seregårdsvägen 1, 139 73 Djurhamn
Annan
Forskningsnätverket Tissue and Motion anordnar en årlig konferens för forskare vid KI som arbetar inom stamceller, regenerativ medicin och movement. Vi är stolta över att kunna meddela det 11:e mötet efter tre års uppehåll på grund av Covid-19.
Konferenser och symposier
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Obstetrik o gynekologi

-

till
Campus Flemingsberg
Mixed-methods, kombinationen av kvantitativ och kvalitativ metod, är en viktig metodologi för fånga en helhetsbild i medicinska studier. I denna seminarieserie får du kunskap om hur mixed-methods kan användas i olika forskningsstudier och möjlighet att applicera detta på en egen studie.
Föreläsningar och seminarier
Undervisning och lärande, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

-

till
Online
Aktiviteten avser att utgöra ett komplement till redan väletablerade statistikkurser organiserade inom PUF-V men med fokus på målgruppen studenter som tycker att ämnet är svårgripbart och som vill få en bredare, mer konceptuell och tillämpad förståelse för statistik.

Workshopserien…
Föreläsningar och seminarier

-

till
Aula Mecica samt BioClinicum
Campus Solna
Temat för konferensen är ”Klinisk forskning – systematisk bedömning och behandlingsutvärdering” med fokus på att sprida information och resultat från aktuell forskning med direkt anknytning till logopedisk verksamhet.
Konferenser och symposier
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi

Atrium, Wargentinhuset, Nobels väg 12B
Campus Solna
The role of proprotein convertases in vascular disease
Disputationer
Molekylär medicin och kirurgi, Kärlkirurgi
Hörsalen, Capio Sankt Görans sjukhus, Sankt Göransplan 1
Annan
Adverse Effects of Rectal Cancer Treatment - sexual function, sex hormones, and bone health
Disputationer
Molekylär medicin och kirurgi, Kolorektalkirurgi

-

till
Annan
Karolinska Institutets doktorspromotion i Stockholm Stadshus för nya doktorer som disputerat under hösten 2021, jubeldoktorer samt speciellt inbjudna gäster. Ceremonin startar kl. 17.00 och efterföljs av en bankett.
Annan

Rockefeller, Nobelsväg 11 och på Zoom
Campus Solna
Titel: Mental health service use among refugee children, other migrant children, and children born in Sweden – what are the differences and why does it differ?
Disputationer
Global folkhälsa, GPH, Dalman, Hollander
KW
KI webbförvaltning
2022-06-08