Skip to main content

KI-kalendern

View expanded
View compact

25 sep 2020

till
IMM-salen alt. digitalt möte
Campus Solna
Annan
Institutet för miljömedicin

29 sep 2020

till
Denna Stepping Stone-kurs riktar sig till dig med högskoleutbildning som har handledaruppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) / verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverad i handledningsprocessen.
Intern kurs och fortbildning

7 okt 2020

till
Zoom
Annan
NU-konferensen är Sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning. Konferensen äger rum 7-9 oktober 2020 digitalt genom Zoom.
Konferenser och symposier

13 okt 2020

till
Denna kurs riktar sig till dig med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/ verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.
Intern kurs och fortbildning

14 okt 2020

till
Stockholm
Annan
Är du intresserad av att utveckla ett professionellt förhållningssätt till samverkan mellan akademin och övriga samhället? Vill du utveckla dina färdigheter och förmågor att hantera allt större förväntningar på att samverka och lära dig mer om hur du kan engagera dig i att bidra till ömsesidigt…
Annan

21 okt 2020

till
Campus Flemingsberg
En kurs för dig som behöver fördjupning i högskolepedagogik, för ökad kompetens inom området för möjlighet till pedagogiskt ledarskap och säkerställande av evidensbaserat pedagogiskt arbete, inom såväl hälso- och sjukvård som högskola.
Intern kurs och fortbildning

22 okt 2020

till
Denna kurs riktar sig till dig med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverad i handledningsprocessen.
Intern kurs och fortbildning

5 nov 2020

till
Historiska Museet, Narvavägen 13-17
Annan
Konferenser och symposier
Inst gemensamt, MMK

17 nov 2020

till
Hörsal Eva & Georg Klein, Biomedicum, Nobels väg 9
Campus Solna
Var med oss på en konferens där du kan lära dig mer om de globala målen för hållbar utveckling, lyssna på den senaste forskningen om dessa och hur du kan angripa de globala målen i din forskning.

Konferenser och symposier
Biblioteket, Centrala förvaltningen, Campus Solna, Campus Syd, Minirapporterade, generell, Campus Nord, Undervisning och lärande
till
Online via Zoom alt Erling Persson konferensrum L1:03
Annan
MMK:s Institutionsråd sammankallas två gånger/termin. Förutom ordinarie sammansättning är alla övriga medarbetare vid MMK inbjudna att delta i diskussionerna.
Annan
Inst gemensamt, MMK

25 nov 2020

till
Konferensrum 635, Aula Medica
Campus Solna
Kursen i webbkommunikation är en grundläggande utbildning i hur vi kommunicerar på webben och hur vi skriver för webben på Karolinska Institutet.
Intern kurs och fortbildning

1 dec 2020

Campus Solna
Annan
Institutet för miljömedicin

10 dec 2020

till
IMM-salen alt. digitalt möte
Campus Solna
Annan
Institutet för miljömedicin

11 dec 2020

till
Denna kurs riktar sig till dig med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverad i handledningsprocessen.
Intern kurs och fortbildning

16 maj 2021

till
Sånga Säby Hotell & Konferens, Sånga-Säbyvägen 187, Svartsjö
Annan
Workshopen är flyttad till 2021.
Konferenser och symposier
Medicinsk biokemi och biofysik, Molekylär metabolism, Larsson

28 jun 2021

till
Skåvsjöholm, Skåvsjöholmsvägen 80, 184 94 Åkersberga
Annan
Workshopen är flyttad till 2021.
Konferenser och symposier
Medicinsk biokemi och biofysik, Molekylär strukturbiologi, Petzold
DA
drupal admin
2019-05-07