Skip to main content

KI-kalendern

View expanded
View compact

5 nov 2020

till
Historiska Museet, Narvavägen 13-17
Annan
Konferenser och symposier
Inst gemensamt, MMK

10 nov 2020

IMM-salen alt. digitalt möte
Campus Solna
Annan
Institutet för miljömedicin

13 nov 2020

till
NKS, J3:04, lokal: Torsten N Wiesel
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Pelvic fractures - clinical and radiological aspects
Disputationer
Molekylär medicin och kirurgi, Ortopedi

17 nov 2020

till
Online.
Annan
In 20 minutes, this Open Science database will be presented. The Open Targets Platform is a pre-competitive drug target validation platform which merges the evidence from multiple data sources as a total weighed evidence score. The platform supports disease- and target-centric workflows.
Föreläsningar och seminarier
till
Hörsal Eva & Georg Klein, Biomedicum, Nobels väg 9
Campus Solna
Var med oss på en konferens där du kan lära dig mer om de globala målen för hållbar utveckling, lyssna på den senaste forskningen om dessa och hur du kan angripa de globala målen i din forskning.

Konferenser och symposier
Universitetstandvården, Odontologi
till
Online via Zoom alt Erling Persson konferensrum L1:03
Annan
MMK:s Institutionsråd sammankallas två gånger/termin. Förutom ordinarie sammansättning är alla övriga medarbetare vid MMK inbjudna att delta i diskussionerna.
Annan
Inst gemensamt, MMK

18 nov 2020

Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9 B.
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Mer information följer.
Föreläsningar och seminarier
Campus Syd, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi
till
Location to be announced or possibly online.
Campus Solna
Reference management programs help you collect, format and organise your sources. During this workshop, you will learn how to use either Endnote Online or Zotero.
The webinar is in English, but we also speak Swedish.
Föreläsningar och seminarier

19 nov 2020

till
Huvudentén i Widerströmska, plan 1, Tomtebodavägen 18a, Solna
Campus Solna
Häng med på LIME Walks - en kort promenad med lite frisk luft kombinerat trevlig samvaro med dina LIME kollegor. Vi träffas i huvudentrén, plan 1 i Widerströmska.
Hoppas vi ses!
Annan
Lärande, Informatik, Management och Etik
till
Location to be announced.
Campus Solna
Den här workshopen är på grundläggande nivå. Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för att bygga, organisera och kommentera ett referensbibliotek med hjälp referenshanteringsprogrammet Endnote. Endnote används också för att infoga citeringar och litteraturlistor i Word enligt olika referensstilar…
Föreläsningar och seminarier

20 nov 2020

till
Location to be announced.
Campus Solna
I den här workshopen, ett samarbete mellan KIB och Gustav Nilsonne, forskare inom neurovetenskap och metavetenskap vid KI, får du en kort introduktion till begreppet öppen vetenskap, efter vilket vi fokuserar på hur man kan dela artiklar och data. Vi går igenom begrepp som preprints och…
Föreläsningar och seminarier

23 nov 2020

till
Online.
Annan
Forskningsdokumentation är en viktig del av forskningsprocessen, hur kan du annars visa att dina resultat är korrekta. I den här workshopen kommer vi att diskutera och lära oss vad som ska dokumenteras, varför det är viktigt och var dokumentationen ska göras. Ämnen såsom personuppgifter, ELN (…
Föreläsningar och seminarier

24 nov 2020

till
Location to be announced.
Campus Solna
Den här workshoppen fokuserar på litteraturöversikten som utgör en viktig del av din halvtidskontroll (och av din avhandling). När du samlat den litteratur du behöver, så behöver du sammanfoga den i en litteraturöversikt. Men hur ska den skrivas? Vi diskuterar vi litteraturöversiktens funktion och…
Föreläsningar och seminarier

25 nov 2020

till
Konferensrum 635, Aula Medica
Campus Solna
Kursen i webbkommunikation är en grundläggande utbildning i hur vi kommunicerar på webben och hur vi skriver för webben på Karolinska Institutet.
Intern kurs och fortbildning

26 nov 2020

till
Location to be announced.
Campus Solna
I den här workshopen kommer vi att guida dig igenom hur du automatiskt skapar en uppdaterad publikationslista med hjälp av KI:s bibliometrisystem. Listan kan berikas med antal citeringar, tidskriftens ”impact factor” och länkar till fulltexter. Vi kommer också att gå igenom hur du registrerar ett…
Föreläsningar och seminarier
till
Location to be announced.
Campus Solna
Giving oral presentations is an important part of scholarly exchange. During this workshop, you will learn how to plan, prepare for, structure and deliver an effective oral presentation. We will also discuss how to avoid being nervous.
The webinar is in English, but we also speak Swedish.
Föreläsningar och seminarier

1 dec 2020

till
Online.
Annan
In 20 minutes, two Open Science databases in which KI researchers are involved will be presented. The Human Cell Atlas and SubCellBarCode use different techniques to visualize protein location in the cell.
The presentation is in English, but we also speak Swedish.
Föreläsningar och seminarier
Campus Solna
Annan
Institutet för miljömedicin

2 dec 2020

Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9 B.
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Post doc seminarium och doktorandseminarium
Föreläsningar och seminarier
Campus Syd, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi

3 dec 2020

till
Annan
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
KW
KI webbteam
2020-06-08