Skip to main content

KI-kalendern

View expanded
View compact

8 sep 2020

till
Online.
Annan
In 20 minutes, this open science database will be presented after being recommended by the Journal of Nucleic Acid (NAR) database edition 2020 as a “breakthrough” database which according to the editors will impact the research community. This database allows for molecular comparison across model…
Föreläsningar och seminarier
till
* FULLBOKAD * Kurs för dig som vill känna dig säkrare och jobba effektivare i Excel.
Intern kurs och fortbildning
till
Rum B0313, plan 3, Biomedicum, Solnavägen 9
Campus Solna
ISP (individuell studieplan)-seminarium för forskarstuderande på institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.
Annan
Medicinsk biokemi och biofysik

9 sep 2020

till
Kurs för dig som vill presentera proffsigt och bemästra finesserna i PowerPoint.
Intern kurs och fortbildning
till

10 sep 2020

Retzius väg 13 a-b, plan 4
Campus Solna
Titel: The role of family involvement towards improved survivorship in patients with oesophageal cancer
Halvtidskontroller
Molekylär medicin och kirurgi, Kirurgisk vårdvetenskap
till
Webbsänt seminarium
Annan
Suicid har länge betraktats som en fråga som enbart berör psykiatrin. Men för att lyckas i det förebyggande arbetet behöver hela samhället involveras. Med den pågående Covid-19 pandemin finns även en risk för ökad psykisk ohälsa på samhällsnivå och de suicidpreventiva arbetet är därför mer…
Föreläsningar och seminarier
NASP

11 sep 2020

till
Eugeniahemmet (T3:02), Eugeniasalen
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Geometric, biomechanical and molecular analyses of abdominal aortic aneurysms
Disputationer
Molekylär medicin och kirurgi, Kärlkirurgi

14 sep 2020

till
Annan
Syftet med kursen är att stödja dig som universitetslärare/handledare i att utveckla din förmåga att utforma och genomföra formativa bedömningar, som stöttar studenters lärande.
Intern kurs och fortbildning

16 sep 2020

till
Kursen är för dig som vill ha en introduktion till Office 365 och Microsoft Teams.
Intern kurs och fortbildning

17 sep 2020

till
Kurs för dig som vill känna dig säkrare och jobba effektivare i Excel.
Intern kurs och fortbildning
till
Zoom
Annan
Padlet fungerar som en online anslagstavla där du bidrar till innehållet tillsammans med andra. Du kan skapa privata eller delade Padlets. Du kan ställa in om en Padlet ska vara öppen för samarbete eller om den ska vara stängd. I arbetsytan går det att lägga till film, ljud, bilder, text och…
Intern kurs och fortbildning

18 sep 2020

till
BioClinicum - Ulf von Euler - J3:06
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Department of Medicine, Solna
Respiratory mononuclear phagocytes during steady state and sarcoidosis
AKADEMISK AVHANDLING
av Rico Lepzien

Disputationer
till
Konferensrum 635, Aula Medica
Campus Solna
Kursen i webbkommunikation är en grundläggande utbildning i hur vi kommunicerar på webben och hur vi skriver för webben på Karolinska Institutet.
Intern kurs och fortbildning

22 sep 2020

till
Online.
Annan
In 20 minutes, this open science database (web server) will be presented after being recommended by F1000Prime (June, 2019). Simple ClinVar allows for an easier and more intuitive visualization of the data in ClinVar (the largest publically available genetic variant database) and can be used on…
Föreläsningar och seminarier
till
Online via Zoom alt Erling Persson konferensrum L1:03
Annan
MMK:s Institutionsråd sammankallas två gånger/termin. Förutom ordinarie sammansättning är alla övriga medarbetare vid MMK inbjudna att delta i diskussionerna.
Annan
Molekylär medicin och kirurgi, Inst gemensamt, MMK

23 sep 2020

Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9 B.
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Metodseminarium, mer information följer.
Föreläsningar och seminarier
Campus Syd, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi

24 sep 2020

till
Huvudentén i Widerströmska, plan 1, Tomtebodavägen 18a, Solna
Campus Solna
Häng med på LIME Walks - en kort promenad med lite frisk luft kombinerat trevlig samvaro med dina LIME kollegor. Vi träffas i huvudentrén, plan 1 i Widerströmska.
Hoppas vi ses!
Annan
Lärande, Informatik, Management och Etik
till
Online.
Annan
Den här workshopen är på grundläggande nivå. Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för den litteratursökning som ska göras i samband med halvtidskontrollen/avhandlingsarbetet eller nästa publikation. Förutom korta introduktioner till olika databaser kommer workshopen fokusera på deltagarens egna…
Föreläsningar och seminarier
till
Zoom
Annan
My Media är ett sökbart arkiv för visning och hantering av ditt personliga medieinnehåll, oavsett vilket kursrum du befinner dig i, i Canvas.

Media Gallery är ett sökbart galleri med medieinnehåll tilldelat en eller flera kurser. Dessa verktyg motsvarar videotjänsten på KI Play med…
Intern kurs och fortbildning
KW
KI webbteam
2020-06-08