Skip to main content

KI-kalendern

View expanded
View compact

27 maj 2020

till
Nobel Forum, Nobels väg 1
Campus Solna
The Tata Trusts are developing a transformational cancer care programme in India across several states which will impact a population of ~75 million people.
Föreläsningar och seminarier
Campus Nord, Molekylär medicin och kirurgi, Övre GI-kirurgi, Kirurgisk vårdvetenskap
Konferensrum Erling Persson L1:03
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid MMK har möten cirka en gång per månad under terminen. Vid mötet presenteras den individuella studieplanen (ISP) muntligt och på engelska av doktoranden.
Antagningsseminarier
Molekylär medicin och kirurgi

28 maj 2020

till
Biomedicum, Solnavägen 9, Solna
Campus Solna
Välkommen att delta vid SCNP:s 61:a årliga kongress den 28-29 May 2020 och ta del av den senaste forskningen.
Konferenser och symposier
Fysiologi och farmakologi, Neuropsykoimmunologi

29 maj 2020

J3:12 Nanna Svartz, Solnavägen 30
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Advanced electrocardiography in myocardial electrical remodeling - insights from cardiovascular magnetic resonance imaging
Disputationer
Molekylär medicin och kirurgi, Klinisk fysiologi
Disputationer
Kvinnors och barns hälsa
Disputationer
Kvinnors och barns hälsa

2 jun 2020

till
Torget, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
In 20 minutes, these two interconnected Open Science databases will be presented. Europe PMC contains bibliographic records and Open Access full text articles which have been text-mined to highlight key concepts and link to other data sources. Europe PMC is also linked to BioStudies which contains…
Föreläsningar och seminarier

3 jun 2020

Birkeaulan 1, Blickagången 9B
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Under en heldag kommer årets examensarbeten i logopedi att presenteras.
Föreläsningar och seminarier
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi
Charles, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A
Campus Solna
Halvtidskontroller
Institutet för miljömedicin

5 jun 2020

Skandiasalen, Q3:01, Karolinska vägen
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Epidemiological studies on comorbidity, heritability and co-aggregation in organ-specific autoimmune diseases
Disputationer
Molekylär medicin och kirurgi, Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
J3:06 Ulf von Euler, Bioclinicum, Solnavägen 30
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Applications of the golden angle in cardiovascular MRI
Disputationer
Molekylär medicin och kirurgi, Klinisk fysiologi
Birger och Margareta Blombäcksalen, J3:11, Solnavägen 30
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
New diagnostic approaches for venous thromboembolism and thrombophilia
Disputationer
Molekylär medicin och kirurgi, Klin kemi & koagulation

8 jun 2020

Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9 A
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Mer information kommer inom kort.
Föreläsningar och seminarier
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi

9 jun 2020

till
Rum B0317, plan 3, Biomedicum, Solnavägen 9
Campus Solna
ISP (individuell studieplan)-seminarium för forskarstuderande på institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.
Annan
Medicinsk biokemi och biofysik

10 jun 2020

Konferensrum Erling Persson L1:03
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid MMK har möten cirka en gång per månad under terminen. Vid mötet presenteras den individuella studieplanen (ISP) muntligt och på engelska av doktoranden.
Antagningsseminarier
Molekylär medicin och kirurgi

12 jun 2020

Eva & Georg Klein, Biomedicum, Solnavägen 9
Campus Solna
Genetic causes and underlying disease mechanisms in early-onset osteoporosis
Disputationer
Molekylär medicin och kirurgi, Klinisk genetik
World Trade Center, Stockholm
Annan
2020 it is 20 years since the approval of HER2 targeted therapies for the treatment of HER2 positive breast cancer in Sweden and Europe.
The objectives of this symposium include improving our understanding of HER2 biology and testing, increasing our knowledge of treating HER2-positive breast…
Konferenser och symposier
Onkologi-Patologi
J3:13 Marc Bygdeman
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Disputationer
Kvinnors och barns hälsa

15 jun 2020

till
Eva & Georg Klein Lecture Hall (Biomedicum 1), Karolinska Institutet, Solna
Campus Solna
The SciLifeLab symposium will present the ongoing work, introduce new fellows and familiarize with the research environment at SciLifeLab.
Föreläsningar och seminarier
till
Widerström building, Karolinska Institutet, Tomtebodavägen 18a, Solna
Campus Solna
Välkomna att bidra till en trivsam arbetsmiljö på plan 4! Tillsammans röjer vi upp det som behöver röjas upp i de gemensamma ytorna och avslutar med törstsläckande och tilltugg!
Annan
Lärande, Informatik, Management och Etik
DA
drupal admin
2019-05-07