Skip to main content

KI-kalendern

View expanded
View compact

5 mar 2020

Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9 A
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Mer information kommer inom kort.
Föreläsningar och seminarier
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi

6 mar 2020

till
Biomedcium 4, Biomedcium plan 3
Campus Solna
Ur innehållet: Syftet med avhandlingen; utmärkande drag, såväl strukturella som språkliga i avhandlingar med hög kvalitet, inklusive tabeller och figurer, med exempel från tidigare avhandlingar; planering av avhandlingens olika avsnitt; praktiska tips.
Föreläsningen vänder sig till…
Föreläsningar och seminarier
till
Aulan
Danderyds sjukhus
Disputation – Louise Ziegler

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Medicinsk Vetenskap

IL6 trans-signalling – cardiovascular risk marker or therapeutical target?

Opponent: Professor Eva Bossano Prescott, Köpenhamns Universitet…
Disputationer
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Hörsal Rockefeller, Nobels väg 11, Karolinska Institutet
Campus Solna
Titel: Excessive worry in adolescents and adults – Development and evaluation of theory-driven treatments
Disputationer
Klinisk neurovetenskap
BioClinicum J3:06, Ulf von Euler, Solnavägen 30
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Investigation of small-cell lung cancer epidemiology and analysis of clinical and tumor specific prognostic biomarkers
Disputationer
Onkologi-Patologi
J3:12 Nanna Svartz, Bioclinicum
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Esophageal Squamous Cell Carcinoma - Opportunities for Prevention
Disputationer
Molekylär medicin och kirurgi, Övre GI-kirurgi
PLATS: Sophiahemmet Högskola, Weitnersalen, Valhallavägen 91, ingång R
Annan
Voices to remember: Persons' experiences of living with neurocognitive disorders and related symptoms in a community setting

Disputationer
Campus Solna, Campus Syd
BioClinicum, Torsten N Wiesel, Solnavägen 30
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Adaptive natural killer cells in the tumor microenvironment
Föreläsningar och seminarier
Onkologi-Patologi
IMA:s konferensrum K44
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
“New technologies for the further advancement of ERCP”
Halvtidskontroller
von Behring ANA Futura, floor 9
Campus Flemingsberg
PhD-student: Efthymia Kokkinou, CIM
Main supervisor: Jenny Mjösberg, Senior researcher, CIM
Halvtidskontroller
Medicin, Huddinge

7 mar 2020

ABF-Huset, Sveavägen 41, Stockholm
Annan
Föreläsningar och seminarier
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi

10 mar 2020

till
Ada Lovelace våningsplan 4, Berzelius väg 3
Campus Solna
Om du är doktorand eller handledare på KI har du tillgång till antiplagieringsverktyget iThenticate. Detta verktyg används vid KI för att analysera litteraturöversikten vid halvtidskontroll samt för analys av avhandlingens kappa. Workshopen hålls ur ett verktygsorienterat perspektiv.
Föreläsningar och seminarier
till
Ana Maria Portugal, PhD, postdoc, Centre for Brain and Cognitive Development, Birkbeck University of London
Föreläsningar och seminarier
Neuropsykiatri

11 mar 2020

till
Campus Solna
This course is an introduction to the main issues surrounding teaching and learning at an international university.
Intern kurs och fortbildning
till
Torget, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
In 20 minutes, this Open Science database will be presented. The Open Targets Platform is a pre-competitive drug target validation platform which merges the evidence from multiple data sources as a total weighed evidence score. The platform supports disease- and target-centric workflows.
Föreläsningar och seminarier

12 mar 2020

till
Konrad, Alfred Nobels allé 8
Campus Flemingsberg
DENTMED forskningsseminarieserie
Föreläsningar och seminarier
Campus Syd, Odontologi
till
Entrén Universitetsbiblioteket, Ana 8, campus Flemingsberg
Campus Flemingsberg
Välkommen till vårens seminarieserie "Student - bli inspirerad av en professor" som bjuder på lunchföreläsningar med olika spännande teman. Lunchmacka och dryck serveras, först till kvarn, kom gärna i god tid.
Föreläsningar och seminarier

13 mar 2020

J3:12 Nanna Svartz, Bioclinicum
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Advanced electrocardiography in myocardial electrical remodeling - insights from cardiovascular magnetic resonance imaging
Disputationer
Molekylär medicin och kirurgi, Klinisk fysiologi
Lecture Hall CMM L8:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Translational studies on bipolar disorder and anorexia nervosa
Disputationer
Molekylär medicin och kirurgi, Translationell psykiatri
till
Biomedicum 1, våning 3, Solnavägen 9
Campus Solna
Welcome to the Rectal Cancer Forum 2020 with focus on detection, emerging technologies and early rectal cancer.
Konferenser och symposier
Molekylär medicin och kirurgi, Kolorektalkirurgi
DA
drupal admin
2019-05-07