Skip to main content

KI-kalendern

View expanded
View compact

22 apr 2020

till
Wangari, Widerströmska
Campus Solna
Samlas till en eftermiddag för inspiration och erfarenhetsutbyte inom området "virtuell mobilitet"
Annan
Konferensrum Erling Persson L1:03
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid MMK har möten cirka en gång per månad under terminen. Vid mötet presenteras den individuella studieplanen (ISP) muntligt och på engelska av doktoranden.
Antagningsseminarier
Molekylär medicin och kirurgi

23 apr 2020

Via länk
Annan
Metodseminarium: "Vad är en kliniskt relevant behandlingseffekt?"
Föreläsningar och seminarier
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi
till
Alfred Nobels Allé 23, S 515
Campus Flemingsberg
Det pågår ett tvåårigt pilotprojekt med den digitala examinationsplattformen Inspera Assessment. Inspera Assessment är ett system och molntjänst som erbjuder möjlighet att konstruera, genomföra och bedöma tentamen digitalt.
Intern kurs och fortbildning
Zoom based
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Målet med Karolinska Immunology Seminar Series är att skapa ett event där de mest framstående forskarna i världen presenterar banbrytande upptäckter i immunologifältet. Seminarieserien täcker in forskning från hela immunologifältet och vi bjuder in talare vars forskning är av allmänt intresse för…
Föreläsningar och seminarier
Medicin, Solna

24 apr 2020

Förläsningssal 4V, ANA 8, plan 4
Campus Flemingsberg
"The new old normal: reassessing perioperative oxygen consumption and haemodynamics in the elderly"
Disputationer
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Anestesi
Digital meeting via Zoom
Annan
Titel: Gambling Disorder: Novel measures and treatments
Halvtidskontroller
Klinisk neurovetenskap

27 apr 2020

till
Clarion collection Hotel Grand, Nybrogatan 13 Sundsvall
Annan
Konferenser och symposier
till
Parker, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A
Campus Solna
The abstract is a short but central part of any scientific text, including the Master’s thesis. During this workshop, you will receive hands-on tips, techniques, practice and feedback, all of which will help you write a concise, effective, but also comprehensive abstract.

Note: This…
Föreläsningar och seminarier
till
Room: David, Widerström building, Tomtebodavägen 18A
Campus Solna
Welcome to the first event of KI LifeNet's seminar series!
Föreläsningar och seminarier
Molekylär medicin och kirurgi, Global folkhälsa

28 apr 2020

till
Konferensrum 635, Aula Medica
Campus Solna
Kursen i webbkommunikation är en grundläggande utbildning i hur vi kommunicerar på webben och hur vi skriver för webben på Karolinska Institutet.
Föreläsningar och seminarier
Biomedicum B0313, Solnavägen 9
Campus Solna
Välkommen till Jieyu Wus halvtidskontroll med titeln: "The role of tinnor microenvironment regulation in tumor growth and metastasis".
Halvtidskontroller
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
till
Välkommen till en online-introduktion av Office 365 och Teams på svenska med Birgitta Lönneberg från KI:s IT-avdelning tisdagen den 28 april kl. 10:00.
Intern kurs och fortbildning
Lärande, Informatik, Management och Etik

29 apr 2020

till
Erna Möllersalen, Neo, Flemingsberg
Campus Flemingsberg
Föreläsningar och seminarier
Klinisk neurovetenskap

30 apr 2020

till
Neo, Erna Möller salen, plan 5
Campus Flemingsberg
Titel: Drug discovery targeting non-amyloid pathways in Alzheimer´s disease

Join Zoom Meeting
Disputationer

4 maj 2020

till
Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, KI Campus Solna
Campus Solna
Föreläsningar och seminarier
Klinisk neurovetenskap

5 maj 2020

till
Aula Magna, Stockholms universitet
Annan
Vid årets Science Summit utforskas användningen av genomik för att lära sig om livets mångfald. Huvudtalarna Federica Di Palma, Richard Durbin, Ludovic Orlando och Stephen Wright kommer att dela med sig av sina tankar kring hur genomstudier kan tillämpas på allt från växter och ryggradsdjur till…
Föreläsningar och seminarier
till
Hypofysen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
Den här workshopen är på grundläggande nivå. Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för den litteratursökning som ska göras i samband med halvtidskontrollen/avhandlingsarbetet eller nästa publikation.
Föreläsningar och seminarier

6 maj 2020

till
Medicon Village i Lund
Annan
Välkommen till Naturvårdsverkets möte om hälsorelaterad miljöövervakning. Syftet med mötet är att presentera, sprida och diskutera resultat och frågor med anknytning till pågående verksamhet.
Konferenser och symposier
Institutet för miljömedicin
Nobel Forum, Nobels väg 1
Campus Solna
På grund av rådande situation flyttas prisutdelningen till 2021.
Professor Frans M. Matschinsky tar emot Rolf Luft Award 2020 under en prisceremoni och därefter följer en prisföreläsning.
Konferenser och symposier
Molekylär medicin och kirurgi
DA
drupal admin
2019-05-07