Skip to main content

KI-kalendern

View expanded
View compact

16 apr 2020

till
Israa Oraibi  presenterar sitt lärarutbyte i Shanghai från hösten 2019. Ingen anmälan behövs utan du är välkommen att delta i seminariet genom att klicka på länken nedan. Seminariet hålls på svenska.
Föreläsningar och seminarier
Campus Syd, Odontologi
till
Ada Lovelace våningsplan 4, Berzelius väg 3
Campus Solna
Den här workshopen är på avancerad nivå. En central del av en systematisk översikt är att göra en uttömmande litteratursökning som identifierar alla relevanta studier inom ett ämne. Därför är det av stor vikt att sökstrategin är noggrant utvecklad och anpassad till olika databaser.
Föreläsningar och seminarier
Zoom-länk kommer att skickas ut till alla berörda.
Annan
Institutet för miljömedicin
Annan
Välkommen till Ralph MacKinnons halvtidsseminarium som kommer att hållas via Zoom den 16 april, kl. 13:30.
Halvtidskontroller
Lärande, Informatik, Management och Etik, Stenfors

17 apr 2020

Atrium, Nobels vägen12B
Campus Solna
Titel: Stress during cancer diagnostic workup
Disputationer
Campus Solna, Medicinsk epidemiologi och biostatistik
Biomedicum Lecture Hall 1, Solnavägen 9, Karolinska Institutet, Solna.
Campus Solna
Titel på avhandlingen: 'Developmental origins of polycystic ovary syndrome: role of early adverse life events on adult health'.
Disputationer
Fysiologi och farmakologi
Eugeniasalen, Eugeniahemmet/alt delta online via zoom, se länk nedan
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Immediate breast reconstruction: patient information, regional variations and effects of radiotherapy
Disputationer
Molekylär medicin och kirurgi, Bröstkirurgi
Louise, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18a
Campus Solna
Disputationer
Kvinnors och barns hälsa
Jan Lindsten Lecture Hall (A4:04)
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Studies of side effects related to adjuvant breast cancer regimens with focus on chemotherapy
Disputationer
Onkologi-Patologi
till
Birkeaulan, Blickagången 9, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
"Targeting Polo-like kinase 1 in pediatric leukemia"
Disputationer
Laboratoriemedicin
Petrénsalen, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna
Campus Solna
Välkommen till Antje Märtins disputation kl. 09:30 i Petrénsalen den 17 April 2020. Det går även att delta online via Zoom (detaljer om hur du ansluter via Zoom meddelas senare).
Disputationer
Neurovetenskap, Meletis
Inghesalen, Tomtebodavägen 18a, Karolinska Institutet, Solna
Campus Solna
Välkommen till Francesca Bignamis disputation den 17 april 2020 kl. 10:00 i Ingehsalen, Tomtebodavägen 18a, Solna. Det går även att delta online via Zoom.
Disputationer
Lärande, Informatik, Management och Etik, MMC, Jansson

20 apr 2020

Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9 A
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Mer information kommer inom kort.
Föreläsningar och seminarier
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi

21 apr 2020

till
Denna kurs riktar sig till dig med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverad i handledningsprocessen.
Intern kurs och fortbildning
BioClinicum J3:03 Bengt Robertsson
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Differential microRNA and metabolic expressions in neuroendocrine and cervical carcinomas
Disputationer
Onkologi-Patologi
till
Online
Annan
This workshop will focus on the function and structure of the discussion section of your thesis, on the relationship between the discussion and other parts of the thesis, and on how to make this section of your text nuanced, clear and effective. During this workshop, we will analyse and discuss one…
Föreläsningar och seminarier
till
Konferensrum Erling Persson L1:03
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
MMK:s Institutionsråd sammankallas två gånger/termin. Förutom ordinarie sammansättning är alla övriga medarbetare vid MMK inbjudna att delta i diskussionerna på plats.
Annan
Molekylär medicin och kirurgi

22 apr 2020

till
Nobel Forum, Nobels väg 1, Solna
Campus Solna
Föreläsningar och seminarier
Klinisk neurovetenskap
till
Wangari, Widerströmska
Campus Solna
Samlas till en eftermiddag för inspiration och erfarenhetsutbyte inom området "virtuell mobilitet"
Annan
till
Ada Lovelace våningsplan 4, Berzelius väg 3
Campus Solna
Muntliga presentationer utgör en viktig del av utbytet forskare emellan. Under denna intensiva workshop kommer du att få praktiska råd och konkret feedback för att hjälpa dig att hålla tydliga och intresseväckande presentationer.
Föreläsningar och seminarier
DA
drupal admin
2019-05-07