Skip to main content

KI-kalendern

View expanded
View compact

6 apr 2020

Atrium, Nobels väg 12B/ även via Zoom
Campus Solna
Titel på avhandlingen: 'Synaptic uncoupling in the mouse cochlea induced by noise or cisplatin and its clinical relevance'.
Disputationer
Fysiologi och farmakologi, Translationell Audiotorisk Neurovetenskap, Experimentell Audiologi
till
Zoom
Annan
Välkommen till en drop in-workshop om hur du kommer igång med att undervisa med Zoom.
Föreläsningar och seminarier
till
Zoom
Annan
Välkommen till en drop in-workshop om hur du kan främja interaktivitet när du undervisar med Zoom.
Föreläsningar och seminarier
till
Zoom: https://ki-se.zoom.us/my/marcusemas
Annan
Det pågår ett tvåårigt pilotprojekt med den digitala examinationsplattformen Inspera Assessment. Inspera Assessment är ett system och molntjänst som erbjuder möjlighet att konstruera, genomföra och bedöma tentamen digitalt.
Intern kurs och fortbildning

7 apr 2020

till
Marie, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A
Campus Solna
This workshop will focus on the function and structure of the discussion section of your thesis, on the relationship between the discussion and other parts of the thesis, and on how to make this section of your text nuanced, clear and effective. During this workshop, we will analyse and discuss two…
Föreläsningar och seminarier
till
Zoom
Annan
Extrainsatt lunchseminarium om hur du kan använda quiz i Canvas som en teoretisk examination digitalt på distans.
Föreläsningar och seminarier
till
Zoom
Annan
Välkommen till en drop in-workshop om hur du kommer igång med att undervisa med Zoom.
Föreläsningar och seminarier
till
Konferensrum 508 , Våning 5 i Aula Medica huset, Nobels väg 6.
Campus Solna
Intern kurs och fortbildning

8 apr 2020

till
Zoom
Annan
Välkommen till en drop in-workshop om hur du kan främja interaktivitet när du undervisar med Zoom.
Föreläsningar och seminarier
till
Zoom
Annan
Extrainsatt lunchseminarium om hur du kan börja använda inlämningsuppgifter i Canvas och hur du kan jobba med omdömen.
Föreläsningar och seminarier
till
Nobel Forum, Nobels väg 1, Solna
Campus Solna
Föreläsningar och seminarier
Klinisk neurovetenskap
till
Zoom
Annan
Välkommen till en drop in-workshop om hur du kommer igång med att undervisa med Zoom.
Föreläsningar och seminarier

9 apr 2020

till
Online
Annan
Webbinarieserie i fyra delar med Björn Liljeqvist, författare till "Plugga smartare. Handbok i modern studieteknik".
Föreläsningar och seminarier

14 apr 2020

till
Ralf Kuja-Halkola, PhD, researcher, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet
Föreläsningar och seminarier
Neuropsykiatri

15 apr 2020

On site location Bioclinicum J3:12
Zoom meeting https://ki-se.zoom.us/j/130856205
Disputationer
Kvinnors och barns hälsa
Titel på avhandling: "On Osmolality and Sperm Function During Processing for Assisted Reproduction"


Disputationer
Medicin, Huddinge
till
S507, Våning 5 i Zanderska huset, Alfred Nobels Allé 23.
Campus Flemingsberg
Intern kurs och fortbildning
till
Nobel Forum, Nobels väg 1, Solna
Campus Solna
Föreläsningar och seminarier
Klinisk neurovetenskap
Leif Svensson salen, C2 76
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Contrast-Enhanced Ultrasound in Children
Halvtidskontroller
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Radiologi
till
Online
Annan
In order to communicate your research to others, your writing needs to be clear and well-structured. This applies not just to the overall structure of your text; it also applies to your sentences. In this workshop, you will learn hands-on tips and techniques for writing the kind of clear, concise…
Föreläsningar och seminarier
DA
drupal admin
2019-05-07