Skip to main content

KI-kalendern

View expanded
View compact

14 nov 2019

Annan
CARLETON GAJDUSEK var ett av 1900-talets stora genier. Han upptäckte galna kosjukan hos ett kannibalfolk på Nya Guinea. Under decennier bidrog han till att lägga grunden för dagens kunskap och forskning om prionsjukdomarna – en mellanform mellan liv och död. Gajdusek upptäckte 14 stenåldersspråk…
Föreläsningar och seminarier
Enheten för medicinens historia och kulturarv

15 nov 2019

till
Information om lokal meddelas senare.
Campus Solna
Den 15 november bjuder Karolinska Institutet in till EIT Health Innonvation Day, en heldag där deltagarna bl a får lära sig om "Design Thinking" och jobba tillsammans i tvärvetenskapliga team där de försöker skapa lösningar för att kunna tillgodose patienters behov.
Annan
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7, Unit for bioentrepreneurship (UBE)

17 nov 2019

till
Aula Medica, Karolinska Institutet, Solna
Campus Solna
Konferens Spetspatienter är en helt ny mötesplats där lösningar för framtidens hälso- och sjukvård blir verklighet.
Konferenser och symposier
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7, Medical Management Centrum, Centrum för Hälsoinformatik (HIC)

18 nov 2019

till
Hypofysen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
The idea is to give you time and support to build, organize and annotate a reference library in the reference management software Endnote, and to insert citations and bibliographies in Word according to different reference styles.
Föreläsningar och seminarier
till
Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9 A, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Välkommen till forskningsseminarium vid Enheten för logopedi
Föreläsningar och seminarier
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9, Enheten för logopedi
till
Mary, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A
Campus Solna
Giving oral presentations is an important part of scholarly exchange. During this workshop, you will learn how to plan, prepare for, structure and deliver an effective oral presentation. We will also discuss how to avoid being nervous.
Föreläsningar och seminarier

19 nov 2019

till
Hypofysen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
This session focuses on the literature review, an important part of your half-time summary (and of your thesis).
Föreläsningar och seminarier
Lorena Fernandez De La Cruz, Assistant Professor, Center for Psychiatry Research, Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet

The lectures and subsequent discussions will be held in English and are open for all to attend. No registration is required.

Föreläsningar och seminarier
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6, Avdelningen för Neuropsykiatri

20 nov 2019

till
Aula Medica
Campus Solna
Mötet är öppet för alla intresserade av forskning om Alzheimers sjukdom och kommer att samla forskare från hela Sverige. Syftet med mötet är att få en translationell diskussion om hur man förebygger, diagnostiserar och behandlar Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.
Annan
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1
till
Torget, University Library
Campus Flemingsberg
In 20 minutes, this Open Science database will be presented.
Föreläsningar och seminarier

21 nov 2019

till
Biomedicum 1, våning 3, Solnavägen 9
Campus Solna
Välkomna till ett nationellt möte om bäckencancerrehabilitering där en fakultet av nationell och internationell ex­pertis kommer att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet.
Konferenser och symposier
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
till
Biomedicum 1, våning 3, Solnavägen 9
Campus Solna
Konferenser och symposier
till
Hypofysen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
If you are a doctoral student or doctoral supervisor at KI you can access iThenticate which is a plagiarism detection program. Every thesis at KI is uploaded to iThenticate and the results are analyzed.
Föreläsningar och seminarier
Campus Solna
Denna Stepping Stone-kurs riktar sig till dig med högskoleutbildning som har handledaruppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) / verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverad i handledningsprocessen.
Intern kurs och fortbildning
Undervisning och Lärande Uol (TL)

22 nov 2019

till
Amartya, plan 2, Tomtebodavägen 18A
Campus Solna
This workshop will give you an introduction to the basic principles of data visualisation in the life sciences as well as give you the chance to apply the principles in an experimental and creative setting.
Föreläsningar och seminarier

25 nov 2019

till
Computer lab Ada Lovelace
Campus Solna
The idea is to provide you with dedicated time and support from search experts at the library when doing individual searches for the literature review that will form a part of your half-time review, thesis summary or your next publication.
Föreläsningar och seminarier
Lecture room D1012, Biomedicum, Solnav 9, Campus Solna
Campus Solna
Speaker: Ennio Carbone, Università degli Studi di Catanzaro and MTC
Host: Lisa Westerberg
Föreläsningar och seminarier
Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), C1

27 nov 2019

till
Mary, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A
Campus Solna
Reference management programs help you collect, format and organise your sources. This workshop will start with a brief introduction to reference management programs, and then you get to choose whether you want to learn about Endnote Online or whether you want to learn about Zotero. Please bring…
Föreläsningar och seminarier

28 nov 2019

till
Hypofysen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
Giving oral presentations is an essential part of scholarly exchange. During this intensive, hands-on workshop, you will receive hands-on tips, practice and concrete feedback that will help you deliver effective, engaging and confident oral presentations of your research.
Föreläsningar och seminarier
till
ANA 10, rum 515, Flemingsberg
Campus Flemingsberg
Universell design för lärande (UDL) är ett sätt att tänka kring undervisning och lärande som hjälper alla studenter att få lika möjligheter att lyckas uppnå kursens mål. Genom att anpassa din kurs i Canvas med stöd av UDL-principerna kan du skapa en kurs som är väl utformad, funktionell och…
Intern kurs och fortbildning
Undervisning och Lärande Uol (TL)
DA
drupal admin
2019-05-07