Skip to main content

KI-kalendern

View expanded
View compact

10 dec 2019

till
de Verdiersalen ANA 10
Campus Flemingsberg
Webbteamet bjuder in till Drupalverkstad. Nu när Medarbetarportalen vidareutvecklas inleder vi med en kort presentation och sedan är det öppet hus.
Annan
Biomedicum room B0313, Solnavägen 9, Campus Solna
Campus Solna
Speaker: Simon Elsässer
Host: Lars-Gunnar Larsson
Föreläsningar och seminarier
Campus Solna, Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
till
S 313 floor 3, Zanderska huset, Alfred Nobels Allé 23
Campus Flemingsberg
This workshop will give you an introduction to the basic principles of data visualisation in the life sciences as well as give you the chance to apply the principles in an experimental and creative setting.
Föreläsningar och seminarier

11 dec 2019

Lecture Hall B2:00 Dept of Dermatology
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Evaluation of potential anti-diabetic and anti-bacterial activities of Bolivian neutraceutical plants
Disputationer
Molekylär medicin och kirurgi
Sal Ulf von Euler, Eugeniavägen 3, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Titel: Immune Cells and Stem Cells in Spinal Cord Injury: Defining Spinal Cord Injury Associated Microglia
Disputationer
Klinisk neurovetenskap
till
Hypofysen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
The idea is to provide you with dedicated time and support from search experts at the library when doing individual searches for the literature review that will form a part of your half-time review, thesis summary or your next publication.
Föreläsningar och seminarier

12 dec 2019

till
Sal S214, Alfred Nobels allé 23
Campus Flemingsberg
Titel: Sexual Health during specialized stroke Rehabilitation - Consequences for patients and their partners, and the role of healthcare personnel.
Halvtidskontroller
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Allmän Medicin och primärvård
till
Stora konferensrummet, Avdelningen för försäkringsmedicin, Berzelius väg 3, 6th floor, KI Campus Solna
Campus Solna
Titel: Suicidal behaviour in refugees and subsequent adverse health and social outcomes
Halvtidskontroller
Klinisk neurovetenskap
till
Eastmaninstitutet, plan 4, Paris/Rom
Annan
Projekttitel: Implants in the anterior maxilla in young adults
Halvtidskontroller
Odontologi
till
Torget, University Library
Campus Flemingsberg
In 20 minutes, these two interconnected Open Science databases will be presented.
Föreläsningar och seminarier

13 dec 2019

Malmö, Göteborg och Stockholm
Annan
Välkommen till regionala träffar i Malmö, Göteborg och Stockholm.
Inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin arrangeras nu tre regionala heldagsträffar för att fortsätta dialogen om hur vi tillsammans driver arbetet…
Annan
Lars Leksell, U1, A604
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Translational investigations of novel and current antitumoral therapies in gastrointestinal stromal tumor
Disputationer
Molekylär medicin och kirurgi, Endokrinkirurgi
till
Aulan (hiss C, plan 6)
Södersjukhuset
Phalangeal fractures: current treatments, complications and innovations
Disputationer
Campus Syd, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Sal Jan Lindsten, U1, A404
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Identification of new disease genes in inherited neurological disease
Halvtidskontroller
Molekylär medicin och kirurgi, Medfödda endokrina och metabola sjukdomar
BioClinicum, J5:13 Franzénrummet
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Titel: Spectral CT imaging of carotid plaque/vascular wall and brain parenchyma in acute stroke
Halvtidskontroller
Klinisk neurovetenskap

16 dec 2019

Biomedicum room D1012, Biomedicum floor 10, Solnavägen 9
Campus Solna
Speaker: Yenan Bryceson, MedH
Host: Lisa Westerberg
Föreläsningar och seminarier
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

17 dec 2019

Biomedicum B0313 3rd floor (Main entrance), Solna Campus
Campus Solna
Speaker: Fredrik Swartling, Department of Immunology, Genetics and Pathology (IGP), Uppsala University
Host: Lars-Gunnar Larsson
Föreläsningar och seminarier
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
BioClinicum (NKS), J3:14 Kerstin Hagenfeldt
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Utvärdering av biomarkörer för nya orala antikoagulantia, apixaban och rivaroxaban, för att öka säkerhet och effekt hos enskilda patienter.
Halvtidskontroller
Medicin, Solna
till
Sal 401 (Våning 4), Zanderska huset, Alfred Nobels Allé 23
Campus Flemingsberg
Hur ska jag planera för och genomföra kappaskrivandet? Vilka är fallgroparna i kappaskrivandet? Hur ska jag tänka för att få med i avhandlingskappan det som betygsnämnden eller opponenten använder för sin bedömning?
Föreläsningar och seminarier
PUF-V
Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutet, Solna
Campus Solna
Speaker: Dr. Teppo Särkämö, Cognitive Brain Research Unit (CBRU), University of Helsinki

Hosts: Fredrik Ullén and Gunnar Bjursell
Föreläsningar och seminarier
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Neurovetenskap
DA
drupal admin
2019-05-07