Skip to main content

KI-kalendern

View expanded
View compact

17 aug 2020

till
* FULLBOKAD, nästa tillfälle 16/9 * Kursen är för dig som vill ha en introduktion till Office 365 och Microsoft Teams.
Intern kurs och fortbildning

18 aug 2020

till
Zoom
Annan
Karolinska institutet vill ge stöd till sina chefer under pågående kris genom att erbjuda en serie webinarier under 2020.
Föreläsningar och seminarier
till
*FULLBOKAD* Kurs för dig som vill känna dig säkrare och jobba effektivare i Excel.
Intern kurs och fortbildning
till
Zoom
Annan
Canvas grundpubliceringskurs ger dig grunderna du behöver för att kunna skapa och redigera ditt kursmaterial i ett kursrum i Canvas. Kursen är på distans i Canvas med ett uppstartsmöte och en avstämning efter kursen slut.
Intern kurs och fortbildning
Via länk
Annan
Inspelat metodseminarium: ” Reliabilitet och hur säkra vi kan vara på individers testvärden”
Föreläsningar och seminarier
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi

19 aug 2020

till
Zoom
Annan
Quiz i Canvas kan användas för mer än enbart examination tex för att aktivera studentens lärande i samband med aktiviteter som sker innan ni träffas face-to-face eller i Zoom. Du kan skapa interaktiva quizzar med korta frågor eller ett frågeformulär där studenten skickar in egna frågor som kan…
Intern kurs och fortbildning

20 aug 2020

till
* FULLBOKAD * Kursen är för dig som vill att Outlook ska göra vardagen lättare.
Intern kurs och fortbildning

21 aug 2020

KI Campus Flemingsberg, ANA Futura, plan 9, sal 9Q Månen
Campus Flemingsberg
Titel på avhandlingen: "Models of the lung tissue microenvironment for studies of human myeloid cell function"
Disputationer
Campus Syd, Medicin, Huddinge
till
Zoom och Canvas
Annan
Enheten för Undervisning och Lärande (UoL) bjuder in till en workshop I kursdesign med med ABC-metoden. Du får tillfälle att se hur du kan utveckla läraktiviteter och främja en varierad inlärning för studenter. Syftet är att ge dig verktyg för kursutveckling oberoende om undervisningen sker…
Intern kurs och fortbildning
Biomedicum, Room D1012, Solnavägen 9
Campus Solna
Välkommen till disputationen av Lorenzo Baronti med titeln "Conformational dynamics in microRNAs : the example of miR-34a targeting Sirt1 mRNA".
Disputationer
Campus Solna, Medicinsk biokemi och biofysik, Molekylär strukturbiologi, Petzold

23 aug 2020

till
Annan
Vi organiserar en konferens med titeln ”Emerging Topics in Artificial Intelligence” som kommer äga rum den 23-27 augusti 2020, i San Diego, USA.
Konferenser och symposier
Klinisk geriatrik, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

24 aug 2020

till
* FULLBOKAD * Kurs för dig som vill utnyttja de smarta funktionerna i Word och jobba effektivare
Intern kurs och fortbildning

25 aug 2020

till
Zoom
Annan
Karolinska institutets vill ge stöd till sina chefer under den pågående krisen genom att erbjuda en serie Zoom webinarium under 2020.
Föreläsningar och seminarier
till
Konferensrummet C1:77, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Projekttitel: "Non-invasive predictors of prognosis in chronic liver disease"
Annan
Campus Syd, Medicin, Huddinge
till
Zoom
Annan
My Media är ett sökbart arkiv för visning och hantering av ditt personliga medieinnehåll, oavsett vilket kursrum du befinner dig i, i Canvas.

Media Gallery är ett sökbart galleri med medieinnehåll tilldelat en eller flera kurser. Dessa verktyg motsvarar videotjänsten på KI Play med…
Intern kurs och fortbildning

26 aug 2020

till
Kurs för dig som vill presentera proffsigt och bemästra finesserna i PowerPoint.
Intern kurs och fortbildning
till
Zoom
Annan
Padlet fungerar som en online anslagstavla där du bidrar till innehållet tillsammans med andra. Du kan skapa privata eller delade Padlets. Du kan ställa in om en Padlet ska vara öppen för samarbete eller om den ska vara stängd. I arbetsytan går det att lägga till film, ljud, bilder, text och…
Intern kurs och fortbildning

27 aug 2020

Mangan (Konferensrum-5300, J6:10)
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Studies on human papillomavirus (HPV) and other markers in the development and prognosis of HPV associated cancer.
Halvtidskontroller
Onkologi-Patologi

28 aug 2020

till
* FULLBOKAD *Kursen är för dig som vill att Outlook ska göra vardagen lättare.
Intern kurs och fortbildning

31 aug 2020

till
Kursen är för dig som vill att Outlook ska göra vardagen lättare.
Intern kurs och fortbildning
KW
KI webbteam
2020-06-08