KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

5 oktober

5 oktober till 7 december
Online
Utveckla din kompetens för att undervisa på ett internationellt universitet.
Intern kurs och fortbildning
5 oktober till 14 november
Online
Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med pedagogiska aktiviteter i verksamhetsförlagd utbildning.
Intern kurs och fortbildning
5 oktober till 6 oktober
Djurönäset
Annan
Save the date! Mer information kommer närmare seminariet.
Föreläsningar och seminarier
Medicin, Solna
5 oktober 9:00
I mötesrum Rosling, plan 3, Tomtebodavägen 18A och på Zoom
Campus Solna
Välkommmen till Ochuwa Babahs halvtidsseminarium.
Halvtidsseminarier
Global folkhälsa, GPH, Ekström, Larsson
5 oktober 12:00 - 13:30
Målpunkt J, föreläsningssal Artären samt via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/63383155502
Danderyds sjukhus
Logistic regression with ROC-curves and propencity score.
Fredrik Johansson and Yunzhang Wang, KIDS
Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/63383155502
Föreläsningar och seminarier
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
5 oktober 12:00
Välkommen till BCFE seminarium torsdag 5 oktober kl. 12.00. Talare: Giusy Pizzirusso och Bertrand Joseph.
Föreläsningar och seminarier
Barnonkologi och Barnkirurgi, Kvinnors och barns hälsa
5 oktober 13:00 - 15:00
Kursen är för dig som vill att Outlook ska göra vardagen lättare.
Intern kurs och fortbildning
5 oktober 16:30 - 18:00
Zoom
Online
As a Master’s student, you are expected to read and comprehend complex academic texts. During this workshop, you will learn techniques and strategies for doing so. In addition, you will practice reading strategically, that is, reading to improve critical thinking, to build vocabulary, and to…
Föreläsningar och seminarier
5 oktober 17:00 - 19:00
Hagströmerbiblioteket
Annan
Välkommen till Vernissage - Ny utställning från konstnären Timo Menke på Hagströmerbiblioteket.
O.s.a. senast 3 oktober till Hagstromerlibrary@ki.se

Hagströmerbiblioteket, Haga tingshus
Annerovägen 12 Solna

Buss 515 (Odenplan) Hållplats Haga Södra
Annan

6 oktober

6 oktober till 22 mars
Campus Flemingsberg
En kurs för dig som behöver fördjupning i högskolepedagogik, för ökad kompetens inom området för möjlighet till pedagogiskt ledarskap och säkerställande av evidensbaserat pedagogiskt arbete, inom såväl hälso- och sjukvård som högskola.
Intern kurs och fortbildning
6 oktober 8:30
CMM föreläsningssal, Centrum för Molekylär Medicin, plan 00, Visionsgatan 18, L8, 171 76 Solna och Online.
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Titel: Inflammatory Events and their Effect on Neural Stem Cell Diffrentiation

Disputationer
Klinisk neurovetenskap
6 oktober 9:00
Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A och på Zoom
Campus Solna
Välkommen till Regine Unkels disputation.
Disputationer
Global folkhälsa, GPH, Stålsby Lundborg, Hanson
6 oktober 9:00
Rolf Luft Auditorium, L1:00, Anna Steckséns gata 53
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Studies of structural variants in rare diseases
Halvtidsseminarier
Molekylär medicin och kirurgi, Sällsynta diagnoser
6 oktober 9:30
Atrium, Wargentinhuset, Nobels väg 12B
Campus Solna
Titel: A novel mechanism-based approach for assessment of developmental toxicity of endocrine disruptors

Halvtidsseminarier
Institutet för miljömedicin
6 oktober 10:00
Gunnar Höglund plan 4, Berzelius väg 3
Campus Solna
Titel: Understanding implementation mechanisms: a randomized controlled trial in schools aimed at testing the
effectiveness of implementation strategies and their mechanisms of change
Halvtidsseminarier
Institutet för miljömedicin
6 oktober 11:00
Biomedicum: Eva & Georg Klein Lecture Hall
Campus Solna
Ulf von Euler-föreläsningen är en officiell, årlig föreläsning vid Karolinska Institutet. Det var Ulf von Eulers tidigare studenter som tog initiativet vid dennes bortgång 1983.
Föreläsningar och seminarier
6 oktober 11:00 - 12:00
Von Behring, plan 9, ANA Futura
Campus Flemingsberg
Systematic sequencing to map Papillomavirus genome structures, expression and regulation in infections and carcinogenesis.
Föreläsningar och seminarier
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Eliminering av livmoderhalscancer
6 oktober 14:00 - 15:00
Online
Utbildning i försöksdjursvetenskap är obligatoriskt för dig arbetar eller forskar med djurförsök på KI. Komparativ medicin erbjuder utbildning på olika nivå och CPD-seminarier (continuing professional development) är ett sätt att upprätthålla din kompetens i försöksdjursvetenskap.
Föreläsningar och seminarier
6 oktober 15:00 - 16:30
Eva & Georg Klein-salen, Biomedicum, Solnavägen 9
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTg4ZjA5NzgtNDM4OS00MTE2LWE1OTItMWNjMzRmM2JiMmU2%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2273c667fd-62b7-4783-8cbf-cf2f2e3a3067%22%2C%22Oid%22%3A%225ab09851-7554-45f9-90de-aa76b7b1eda8%22%7D
Online
På seminariet får du höra mer om vägen från upptäckt av HPV (humana papillomvirus) som orsakar livmoderhalscancer, till förebyggande vaccin och det aktuella läget för utrotning av HPV. Seminariet är en del av Nobel Calling Stockholm 2023.
Föreläsningar och seminarier

8 oktober

8 oktober till 14 oktober
We are pleased to announce that we are now accepting applications for our Cancer Core Europe (CCE) Summer School in Translational Cancer Research, taking place in beautiful Algarve, Portugal, October 8-14, 2023. Find out more about topics and confirmed speakers, and apply for this event at www.…
Konferenser och symposier
KI webbförvaltning
2023-06-09