KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

-

till
Zoom
Online
Antiplagieringsverktyget iThenticate används vid KI för att analysera litteraturöversikten vid halvtidskontroll samt för analys av avhandlingens kappa. I denna workshop kommer vi att visa dig hur verktyget fungerar, hur man laddar upp ett dokument och grundläggande saker ur ett verktygsorienterat…
Föreläsningar och seminarier

-

till
Online
Do you need to publish your data? In this workshop, you will get an overview of what to do.

Denna workshop ges på engelska, men vi pratar också svenska.
Föreläsningar och seminarier

-

till
Synapsen 1
Campus Solna
Den här workshopen är på grundläggande nivå. Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för att bygga, organisera och kommentera ett referensbibliotek med hjälp referenshanteringsprogrammet EndNote X20. EndNote X20 används också för att infoga citeringar och litteraturlistor i Word enligt olika…
Föreläsningar och seminarier

-

till
Temat för årets kongress är "Continuous learning - Person, Practitioner, Workplace" och keynote är Anu Kajamaa, universitetet i Oulu.
Konferenser och symposier

-

till
Online
During this presentation, you will learn what you need to know to benefit from KI's open access publishing agreements with a wide range of publishers.

Denna presentation är för doktorander, postdoktorer och forskare vid KI. Det hålls på engelska men vi talar även svenska.
Föreläsningar och seminarier

-

till
Online
I den här workshopen kommer vi att guida dig igenom hur du automatiskt skapar en uppdaterad publikationslista med hjälp av KI:s bibliometrisystem. Listan kan berikas med antal citeringar, tidskriftens ”impact factor” och länkar till fulltexter.

Denna workshop ges på engelska, men vi…
Föreläsningar och seminarier

-

till
Zoom
Online
Den här workshoppen fokuserar på litteraturöversikten som utgör en viktig del av din halvtidskontroll (och av din avhandling). När du samlat den litteratur du behöver, så behöver du sammanfoga den i en litteraturöversikt. Men hur ska den skrivas?

Workshopen riktar sig till…
Föreläsningar och seminarier

-

till
Zoom
Online
Denna workshop är en av tre fristående workshoppar på temat "Publish with impact", med fokus på hur man fattar strategiska och välgrundade beslut om publicering. Dessa workshoppar är lämpliga för dig som håller på att hitta en tidskrift för ditt artikelmanuskript.

Föreläsningar och seminarier

-

till
Zoom
Online
Det nya EU-programmet Horizon Europe innehåller ett antal instruktioner kring open science och open access som KI:s forskare behöver följa och känna till redan vid ansökning av forskningsmedel. Under detta webbinarium lär du dig om open science och open access, med särskilt fokus på Horizon Europe…
Föreläsningar och seminarier
KW
KI webbförvaltning
2022-06-08