KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

Biomedicum D0412, Karolinska Institutet, Solnavägen 9, Solna
Online
Välkommen till Maria Arceos halvtidsseminarium måndagen den 5 december 2022, i Biomedicum.
Halvtidsseminarier
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, MTC, Schlisio

-

till
Scheelesalen (Tomtebodavägen 6, Solna) or Zoom
Campus Solna
Welcome to the hybrid seminar organised by Cancer Research KI.
Title: Clinical Cancer Trials with an Emphasis on Early Experimental Studies and Collaboration with the Pharmaceutical Industry and Biotech companies

Föreläsningar och seminarier

-

till
Zoom
Online
Det nya EU-programmet Horizon Europe innehåller ett antal instruktioner kring open science och open access som KI:s forskare behöver följa och känna till redan vid ansökning av forskningsmedel. Under detta webbinarium lär du dig om open science och open access, med särskilt fokus på Horizon Europe…
Föreläsningar och seminarier

Stora konferensrummet, Nobels väg 9, Solna
Campus Solna
Titel: Quick returns – acute effects on sleep, performance, and health
Halvtidsseminarier
Klinisk neurovetenskap

-

till
Zoom
Online
Förmågan att skriva om din forskning på ett sätt som är förståeligt och intressant för allmänheten är en viktig färdighet för alla forskare. De nya KI-riktlinjerna för att skriva sin doktorsavhandling rekommenderar också starkt att du skriver en populärvetenskaplig sammanfattning på engelska.…
Föreläsningar och seminarier

Centrum för psykiatriforskning (CPF), Norra Stationsgatan 69, plan 6, 90-salen och online
Annan
Titel: Clinical characteristics in body dysmorphic disorder and development of an online educational tool training clinicians in assessing and treating pediatric BDD
Halvtidsseminarier
Klinisk neurovetenskap

Rum A0812, Biomedicum, plan 8, Solnavägen 9, Solna
Campus Solna
Välkommen till Sara Coppis halvtidsseminarium torsdagen den 8 december 2022 kl. 09:30, i Biomedicum.
Halvtidsseminarier
Neurovetenskap, Forskning, Ehrsson

-

till
Online
I den här workshopen kommer vi att guida dig igenom hur du automatiskt skapar en uppdaterad publikationslista med hjälp av KI:s bibliometrisystem. Listan kan berikas med antal citeringar, tidskriftens ”impact factor” och länkar till fulltexter.

Denna workshop ges på engelska, men vi…
Föreläsningar och seminarier

-

till
Aulan, Entrévägen 2
Danderyds sjukhus
Microvesicles, skin microcirculation and clinical microangiopathy in type 1 diabetes.
Disputationer
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A
Campus Solna
Titel: Exposure-based therapy for irritable bowel syndrome - effectiveness and cost-effectiveness
Disputationer
Klinisk neurovetenskap

-

till
Eva & Georg Klein, Biomedicum, Solnavägen 9, Karolinska Institutet, Solna
Campus Solna
Translational studies of epithelial cancer.
Disputationer
Cell- och molekylärbiologi

-

till
Erna Möller, Neo våning 5, Blickagången 16 och Zoom
Campus Flemingsberg
Välkommen på Tina Arndts disputation med den engelska titeln:
"Biomimetic spider silk and bioactive hydrogels formed by engineered recombinant spider silk proteins"
Disputationer
Biovetenskaper och näringslära

Föreläsningssal Cesar, Berzelius väg 3, Solna
Campus Solna
Titel: Experiences of Sign and Symptoms Among men with Advanced Prostate Cancer

Disputationer
Klinisk neurovetenskap

Nobelsväg 9, Avdelningen för psykologi, Stora konferensrummet och online
Campus Solna
Titel: It's the intention that matters: Neural representations of learning from intentional harm in social interactions
Disputationer
Klinisk neurovetenskap

Kompetens Centrum för Psykoterapi (KCP) Liljeholmstorget 7B
Annan
Titel: Acceptance and Compassion-based therapy targeting shame in Body Dysmorphic Disorder; evaluation of a novel psychological treatment approach to BDD
Halvtidsseminarier
Klinisk neurovetenskap

-

till
Online
En gång i månaden har sektionen för allmänmedicin och primärvård forskareftermiddag för doktorander och forskare med doktorandpresentationer, journal club, undervisning och inspirationsföreläsningar.


Föreläsningar och seminarier
Allmänmedicin och primärvård, Klinisk forskarskola i allmänmedicin

-

till
Zoom
Online
The aim of the presentation is to paint a picture of the global landscape of open science biomolecular knowledgebases and show some specific examples.

Denna workshop ges på engelska, men vi pratar också svenska.
Föreläsningar och seminarier

Online seminar via Zoom (https://ki-se.zoom.us/j/62090264547)
Online
Varmt välkommen till Zabih Ullah Aurfan, Laurent Gueissaz och Evelina Huséns ISP-seminarier tisdagen den 13 december 2022 kl. 15:00. Online via Zoom.
Annan
Neurovetenskap, Forskning, Utbildning

A0812, Biomedicum, Solnavägen 9, Solna
Campus Solna
Välkommen till Kasra Nikoueis halvtidskontroll med titeln: "Development and function of GABAergic neurons, in health and disease".
Halvtidsseminarier
Medicinsk biokemi och biofysik, Molekylär neurobiologi, Leffler

-

till
Peter Reichard, Biomedicum, Solnavägen 9, Karolinska Institutet, Solna
Campus Solna
Fibrosis in the central nervous system: the role of perivascular cells.
Disputationer
Cell- och molekylärbiologi
KW
KI webbförvaltning
2022-06-08