KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

-

till
Stockholms Universitet och Norr Mälarstrand
Annan
Karolinska Institutet stödjer Stockholm Pride som äger rum första veckan i augusti. Under Prideveckan kommer regnbågsflaggan att vaja över campus och vi kommer att delta i Prideparaden lördagen den 6 augusti. Paraden startar på Norr Mälarstrand kl. 13.00 och, och du kan även delta i Academic Prides…
Annan

-

till
Campus Solna
Intensivkurs på Solna campus mån-ons. Anmälan senast 31 juli.
Annan

-

till
Mötesrum Equity i Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A och på Zoom
Campus Solna
Titel: Child health in the Democratic Republic of Congo: Subnational disparities, equity and nutrition in paediatric epidemics and common childhood infections
Halvtidsseminarier
Global folkhälsa, GPH, Stålsby Lundborg, Alfvén

-

till
Zoom
Online
Antiplagieringsverktyget iThenticate används vid KI för att analysera litteraturöversikten vid halvtidskontroll samt för analys av avhandlingens kappa. I denna workshop kommer vi att visa dig hur verktyget fungerar, hur man laddar upp ett dokument och grundläggande saker ur ett verktygsorienterat…
Föreläsningar och seminarier

-

till
Online
Do you need to publish your data? In this workshop, you will get an overview of what to do.

Denna workshop ges på engelska, men vi pratar också svenska.
Föreläsningar och seminarier

-

till
Målpunkt J, plan 5, seminarierum Atlas
Danderyds sjukhus
Att skriva en pressrelease
Hedvig Elander, kommunikationschef på Danderyds sjukhus
Föreläsningar och seminarier
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

-

till
Synapsen 1
Campus Solna
Den här workshopen är på grundläggande nivå. Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för att bygga, organisera och kommentera ett referensbibliotek med hjälp referenshanteringsprogrammet EndNote X20. EndNote X20 används också för att infoga citeringar och litteraturlistor i Word enligt olika…
Föreläsningar och seminarier

-

till
Zoom
Online
The aim of the presentation is to paint a picture of the global landscape of open science biomolecular knowledgebases and show some specific examples.

Denna workshop ges på engelska, men vi pratar också svenska.
Föreläsningar och seminarier

-

till
Zoom
Online
Detta är en grundläggande workshop som syftar till att förbättra dina färdigheter i databassökning och att utforska olika sökverktyg som finns tillgängliga från universitetsbiblioteket.

Denna workshop är för doktorander och forskare vid KI. Det hålls på engelska men vi talar även…
Föreläsningar och seminarier

-

till
Zoom
Online
Vill du vara säker på att du inte missar relevanta artiklar inom ditt ämnesområde? Denna workshop ger dig verktyg och tekniker för att hitta publikationer på ett strukturerat sätt.

Workshoppen är på engelska men vi pratar även svenska.
Föreläsningar och seminarier

-

till
Online
During this presentation, you will learn what you need to know to benefit from KI's open access publishing agreements with a wide range of publishers.

Denna presentation är för doktorander, postdoktorer och forskare vid KI. Det hålls på engelska men vi talar även svenska.
Föreläsningar och seminarier

-

till
Online
I den här workshopen kommer vi att guida dig igenom hur du automatiskt skapar en uppdaterad publikationslista med hjälp av KI:s bibliometrisystem. Listan kan berikas med antal citeringar, tidskriftens ”impact factor” och länkar till fulltexter.

Denna workshop ges på engelska, men vi…
Föreläsningar och seminarier

-

till
Zoom
Online
We will guide you through the process of searching literature for systematic reviews and other types of structured evidence syntheses that required transparent and thought through searches in multiple databases.

Workshoppen är på engelska men vi pratar även svenska.
Föreläsningar och seminarier

-

till
Zoom
Online
Den här workshoppen fokuserar på litteraturöversikten som utgör en viktig del av din halvtidskontroll (och av din avhandling). När du samlat den litteratur du behöver, så behöver du sammanfoga den i en litteraturöversikt. Men hur ska den skrivas?

Workshopen riktar sig till…
Föreläsningar och seminarier

-

till
Berzelius väg 7-9
Campus Solna
Forskning, utbildning och samverkan för hållbar utveckling är en viktig del av Karolinska Institutet Strategi 2030. Rådet för miljö och hållbar utveckling bjuder in till årets hållbarhetsdag på Campus Solna.
Social aktivitet

-

till
Zoom
Online
Att screena referenser för inkludering/exkludering är en viktig men ibland svår uppgift när man skriver en översikt. I den här presentationen kommer vi att visa hur man använder det kostnadsfria onlineverktyget Rayyan. Vi kommer att visa dig hur du skapar ett konto, olika sätt att samarbeta med…
Föreläsningar och seminarier

-

till
Online
Forskningsdokumentation är en viktig del av forskningsprocessen, hur kan du annars visa att dina resultat är korrekta. I den här workshopen kommer vi att diskutera och lära oss vad som ska dokumenteras, varför det är viktigt och var dokumentationen ska göras.

Denna workshop ges på…
Föreläsningar och seminarier

-

till
Zoom
Online
Förmågan att skriva om din forskning på ett sätt som är förståeligt och intressant för allmänheten är en viktig färdighet för alla forskare. De nya KI-riktlinjerna för att skriva sin doktorsavhandling rekommenderar också starkt att du skriver en populärvetenskaplig sammanfattning på engelska.…
Föreläsningar och seminarier

-

till
Zoom
Online
The aim of the presentation is to paint a picture of the global landscape of open science biomolecular knowledgebases and show some specific examples.

Denna workshop ges på engelska, men vi pratar också svenska.
Föreläsningar och seminarier

-

till
Zoom
Online
Denna workshop är en av tre fristående workshoppar på temat "Publish with impact", med fokus på hur man fattar strategiska och välgrundade beslut om publicering. Dessa workshoppar är lämpliga för dig som håller på att hitta en tidskrift för ditt artikelmanuskript.

Föreläsningar och seminarier
KW
KI webbförvaltning
2022-06-08