KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

-

till
Zoom
Online
Grattis till din nya tjänst som chef på KI, och välkommen till Ny som chef!
Intern kurs och fortbildning

-

till
Online
Den här utbildningen vänder sig till dig som är lönesättande chef. Du kommer att få information om lönebildning och hur medarbetarsamtal 2 genomförs, i slutet av utbildningen övar vi på att genomföra samtal med våra fantastiska skådespelare.
Intern kurs och fortbildning

-

till
Online
Denna utbildning ingår i utbildningsserien Arbetsmiljöfrågor kopplade till chefens ansvar, som består av tre moduler.
Intern kurs och fortbildning

-

till
Målpunkt J, plan 5, föreläsningssal Venen
Danderyds sjukhus
Dialog om föreskrifter och anvisningar för docentur vid KI
Föreläsningar och seminarier
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

-

till
Online
Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar består av en serie om tre moduler som alla ingår i Karolinska Institutets basutbud av arbetsmiljöutbildningar för chefer.
Intern kurs och fortbildning

-

till
Online
Medarbetarsamtal är en obligatorisk del av KI:s process för att följa upp och säkerställa verksamhetens kvalitet och resultat på individnivå.
Intern kurs och fortbildning
KW
KI webbförvaltning
2022-06-08