Publicerad: 2015-05-25 10:01 | Uppdaterad: 2015-05-25 10:01

KI justerar urval till tandläkarprogrammet

KI rättar nu till det problem som tidigare uppstått när platser till Tandläkarprogrammet fördelats enligt bestämmelserna om alternativt urval.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kommer med hjälp av tillgänglig antagningsstatistik att följa utfallet av antagning till utbildning med alternativt urval vid KI höstterminen 2015.

Läs mer om nyheten från UKÄ