Publicerad: 2015-04-29 10:34 | Uppdaterad: 2015-04-29 11:15

KI i topp på rankinglista för ämnet Dentistry

Karolinska Institutet står sig väl i den internationella rankinglistan ”QS world university rankings by subject”. Resultaten baseras på både reputation surveys, det vill säga vad universitetet har för anseende, och citeringsdata och är en nedbrytning av den övergripande rankningen som publicerades hösten 2014. Då hamnade KI på plats 8 inom det övergripande området Life Sciences & Medicine.

KI har resultat inom 15 definierade ämnesområden och har listats inom 6 olika områden. Exempel på rankningsresultat för KI är Medicine: plats 9 i världen, Pharmacy&Pharmacology: plats 6 och det för året nya ämnet Dentistry: plats 1. För detta område är det svårt att göra jämförelser bland annat därför att inga resultat finns tillgängliga bakåt i tiden.

Dentistry är ett nytt ämnesområde inom QS-rankning och det är också ett litet område jämfört med många andra områden som funnits med i rankningar i många år. Underlagen till resultaten är därför i sammanhanget små vilket gör resultaten mer osäkra. Rankningen bygger både på citeringsdata och omdömen från relativt enkla enkäter (surveys) ställda till akademiker och till organisationer som anställer inom respektive profession.

Det goda resultatet för området vid KI speglas också i bra resultat för andra lärosäten i Sverige. Internationellt finns samtidigt lärosäten som blivit uppmärksammade för god utbildning och forskning genom andra mätningar och reportage. KI har generellt ett relativt gott rykte vilket bland annat syns i återkommande rankningar. Svensk tandvård och tandvårdsforskning som helhet har också sedan många år ett gott rykte internationellt bland annat genom organiseringen av folktandvården, tandvårdsförsäkringen, välutbildad tandvårdspersonal och genombrott inom till exempel implantat och flouranvändning. Det har haft stor betydelse för tandhälsan inte bara i Sverige utan i många länder. Det finns alltså en bra grund i Sverige för fortsatt utveckling inom dental utbildning och forskning som lyfter sig över enskilda resultat från den här typen av mätningar.

Se hela QS-listan här.