Publicerad: 2023-10-04 11:36 | Uppdaterad: 2023-10-04 13:47

KI i medierna 25 september – 1 oktober

Här sammanfattar KI:s presstjänst medieuppmärksamhet kring KI och personer verksamma vid KI.

 • Jessica Norrbom, molekylärbiolog och fysiolog, hjälper tidningen Filter att avliva hälsomyten detox.
 • Daniel Berglind, institutionen för folkhälsovetenskap, kommenterar i tidningen MittI hur det är bäst att träna; i grupp eller ensammen? apropå rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 
 • KI:s insatser med annonsering efter försökspersoner ger eko även i media. Här är det samlare som gärna vill ha hjälp. TT skriver en flitigt använd artikel med Sofia Jägholm, psykolog och forskare på KI.
 • Sissela Nutley, Lena Uggla med flera forskare gör gemensam sak med Martin ”Max Martin” Sandberg och Klas Bergling i debatt om musikens plats i skolan i Göteborgs-Posten
 • En vit månad är inte tillräckligt för hjärnans återhämtning, enligt artikel i SvD, där Sven Andreasson, alkoholläkare och professor emeritus i socialmedicin, citeras.
 • I Chicago Daily Herald kommenterar Hugo Zeberg på vilket sätt neandertalgener påverkar oss, på gott och ont.
 • Ann Liljas, lektor i folkhälsovetenskap, berättar i Suntarbetsliv om en studie om etisk stress bland vårdpersonal.
 • Forbes skriver om KI-studien som visar att de som har släktingar och vänner som vårdats i intensivvård på grund av covid-19 har en högre risk för ångest och depression. Anikó Lovik, postdoktor, kommenterar. 
 • Sciencebusiness skriver att NIH nu kräver att icke-amerikanska forskare inkommer med stora mängder data om sin forskning. En byråkratisk mardröm hägrar, befarar bland annat Cecilia Martinsson Björkdahl, på Research Support Office, KI. 
 • TT-artikel i 42 svenska medier, skriver om att andelen utrikes födda kvinnor som går på mammografi är betydligt lägre än svenskfödda. Max Kleijberg KI-forskare och processledare för jämlik vård på Regionala cancercentrum, intervjuas. 
 • Anders Thorell, professor, sprider kunskap om Barretts esofagus i Läkartidningen. 
 • Sven Andreasson alkoholläkare och professor emeritus, slutreplikerar i SvD Debatt om de nya alkoholråd från Socialstyrelsen han har medverkat till.
 • Dagens Samhälle befarar att strateger i kommunal verksamhet ofta fångas av operativt arbete. Rapportförfattare är Ingrid Svensson, ledarskapsforskare vid KI.
 • Igor Adameyko löste gåtan om en märklig varelse som hittades av en undervattensfotograf utanför Japan. En lite ovanligare sammanhang för en KI-forskare i Science.
 • KI har en bra placering i Times Higher Educations universitetsranking, rapporterar P4 Stockholm.Yahoo framhåller att KI har flest antal kvinnliga studerande (70 procent) i artikel om samma ranking.
 • I Forskning &Framsteg skriver den KI-anknutne forskaren Alexander Rozental om bristerna i mätmetoder för utmattningssyndrom
 • Agneta Nordberg, professor i klinisk neurovetenskap får tillsammans med Kaj Blennow ( Göteborgs Universitet) kommentera hur långt läkemedlen mot Alzheimer har kommit i LifeScience Sweden.
 • Professor Miia Kivipelto leder en internationell studie om förebyggande livsstilsåtgärder i kombination med ett diabetesläkemedel mot demens, skriver Läkemedelsvärlden.
 • I MittI intervjuas Klas Ytterbrink Nordenskiöld, läkare och klimataktivist, som forskar om äldre och värmeböljor på KI. Han har nu dömts för ohörsamhet mot ordningsmakten.
 • SVT Nyheter har nappat på ett nyhetstips från KI om en studie som utmanar den så kallade hygienhypotesen, publicerad i Science Immunologi. Jonathan Coquet, docent i mikrobiologi, intervjuas. Ett stort antal tyskspråkiga nyhetssidor och medier är också intresserade.
 • Läkaren och KI-forskaren Anna Norrby-Teglund uppmanar i TV4 föräldrar att vara uppmärksamma på stjärtfluss hos barn, vilket ökar i Stockholm.