Publicerad: 2024-05-31 11:02 | Uppdaterad: 2024-05-31 11:02

KI i medierna 20 – 26 maj

Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.

Rektor Annika Östman Wernerson och Tobias Alfvén finns bland undertecknarna till den här opinionsartikeln i Dagens Samhälle som efterlyser tydligare riktlinjer för hanteringen av hälsodata

Ett flertal KI-forskare från Senior Faculty argumenterar här i Cure för att åldersgränser för äldre forskare bör tas bort

Hugo Zeberg citeras i den här artikeln i Times of India om olika påverkan som neandertal-gener har på moderna människor. 

Finska Hufvudstadsbladet rapporterar här om olika strategier för att möjliggöra för astronauter att hålla sig i form, Hans Berg är en av de intervjuade. 

KI-anknutna Ann Rudman ska undersöka hur sjuksköterskor ska få ett mer hållbart arbetsliv, SVT Nyheter Dalarna rapporterar. 

Onkologi i Sverige tar här upp aktuell KI-forskning som visar på nya strategier för att få fram en målsökande cancerbehandling

MåBra rapporterar här om att användningen av medicinsk cannabis ökar i Sverige, KI-forskare Fredrik von Kieseritzky citeras. 

Den från NKS avskedade, men ännu KI-anknutna, förlossningsläkaren Karin Pettersson intervjuas här i Läkartidningen

Aftonbladet tar här hjälp av KI-doktorand Victoria Sennerstam för att ge råd om hur man bör tänka och agera om man drabbas av utbrändhet

The National Tribune, Australien, uppmärksammade nyliga KI-rön kring kopplingen mellan IBD och hjärt-kärlsjukdom, Jiangwei Sun och Jonas F Ludvigsson citeras. Även MSN US hade artikeln. 

Läkartidningen hade tema hypertyreos, och i den här temaartikeln handlar det om endokrin oftalmopati, Ileana Botusan är en av författarna. 

KI-forskare Maja Fjaestad uppmanar här till att vi bör använda vår rösträtt i EU-parlamentsvalet, detta i Aktuellt i politiken. 

Torkel Klingberg intervjuades i Studio Ett i P1 om elevers koncentrations(o)förmåga och mobilers påverkan på densamma, inslaget börjar 1.23 in i sändningen. 

Sajten Livsmedel i fokus tar här upp pågående KI-forskning om hur unga påverkas av reklam från snabbmatskedjor, Ioannis Ioakeimidis citeras. 

News 55 hälsa skriver här om olika studier som indikerar att vitaminer kan påverka hjärnan och minnesförmågan, Miia Kivipelto citeras. 

Rönen kring när på dygnet det är bäst att träna nådde Puerto Ricanska San Juan Daily Star, Juleen Zierath citeras. 

Flera KI-forskare intervjuades när Vetenskapsradion, SR P1, gick igenom aktuellt läge när det gäller p-metoder för män

Anders Vahlne är en av författarna till den här debattartikeln i Läkartidningen som ifrågasätter en recension av en bok om pandemin – viktiga lärdomar har utelämnats, anser skribenterna. 

Anna Mia Ekström intervjuades av Vetenskapsradion apropå en WHO-rapport som listar slutsatser av pandemin och dess påverkan på livslängden

Läkemedelsindustrins branschtidning Pharma Industry hade vänligheten att tipsa om KI:s podcast Medicinvetarna och ett nyligt avsnitt med Anna Martling. 

SVT Nyheter SÁPMI uppmärksammade återbördandet av kvarlevorna efter Kristina Katarina Larsdotter till Malå kyrkogård. 

Också SR P4 Västerbotten uppmärksammade händelsen. 

SvD rapporterade om kunskapsbrist om ADHD, Sven Bölte är intervjuad.