Publicerad: 2024-04-26 17:25 | Uppdaterad: 2024-04-26 17:40

KI i medierna 15-21 april

Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.

Ylva Ginsberg, docent i psykiatri vid KI, har tagit del av en översikt av SBU som konstaterar att det finns en vetenskapligt fastställd koppling mellan psykisk ohälsa och påverkad munhälsa, vilket refereras i Tandläkartidningen.

Rapporten om fryshaveriet på KI tas upp i flera medier, till exempel Läkartidningen, LäkemedelsVärlden, Dagens Medicin, LifeScience Sweden och Universitetsläraren.

Universitetsläraren har också undersökt hur biobankerna på Sveriges resterande universitetssjukhus arbetar – och om de påverkats av KI:s haveri.

Mare Löhmus Sundström, docent vid KI, berättar om sitt nya forskningsprojekt om vad som påverkar hur varmt det blir inomhus – och hur vi klarar den värmen i Suntarbetsliv.

Matti Sällberg, professor vid KI, kommenterar i Aftonbladet en ny rapport från den amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, CDC, som visar att det inte finns någon koppling mellan covidvaccin och plötsligt hjärtstopp hos unga idrottare. 

Hjärnforskaren Torkel Klingberg kommenterar behovet av bildning och digitaliseringen av skolan i Vi Lärare.

Hur vanlig är viral rebound när patienter tar antivirala läkemedel, det vill säga att viruset återuppstår efter behandling? Det skriver Emmanuel Zavalis, forskare vid LIME, KI om i Läkartidningen.

Sjukhusläkaren skriver om EU- projektet Cancer Image Platform, där KI bidrar.

Sjukhusläkaren har också intervjuat, Agneta Wikman, adjungerad professor i tranfusionsmedicin vid KI, om nationell blodförsörjning, beredskap och blodprodukter med längre hållbarhet. 

Tomas Månsson, adjunkt i medicinsk etik och Gert Helgesson, professor i medicinsk etik, bägge LIME, KI, problematiserar i Tandläkartidningen var gränsen kan gå för patientens självbestämmande, till exempel när patienten avböjer tandläkarens behandlingsförslag.

Ny studie kullkastar tidigare rön om att gravida inte ska ta paracetamol, skriver SvD, som intervjuat Renee Gardner, docent i epidemiologi vid KI. 
 

Mikael Tiger, överläkare och docent i psykiatri vid KI, kommenterar åt TT en ny kinesisk studie som visar att ketamin minskar risken för förlossningsdepression. 

Samma Tiger får också kommentera den höga utskrivningen av behandling i SvD

Politiska beslut om minskade anslag har lett till att över hälften av forskarna inom hållbar utveckling har bytt inriktning, enligt en ny studie. Forskaren Stefan Swartling Peterson lyfter detta i Forskning&Framsteg.

 Göran Elinder, professor i barnmedicin på KI, kommenterar i Aftonbladet den så kallade femte sjukan som det verkar gå en epidemi i just nu.

Ett stort antal medarbetare från avdelningen för neurogeriatrik, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, debatterar Alzheimerdiagnostik och biomarkörers roll  i Läkartidningen .

Många infarktpatienter kan avstå betablockerare enligt en ny svensk studie, skriver Dagens Medicin, som har intervjuat Tomas Jernberg, professor i kardiologi vid KI. 

Ekaterina Ivanova, legitimerad psykolog, och forskare vid KI, skriver insändare i DN om faran med att hantera normbrytande beteende med tillrättavisningar. 

Aleksander Mathé, psykiater och professor vid KI , belönas med 2023 år Lifetime achievement award för sin forskning fokuserad på neuropeptider och depressionsmarkörer i hjärnan, skriver Läkartidningen

Tidningen Doktorn skriver om invigningen av The Cell som också får viss internationell uppmärksamhet, här australiensiska The National Tribune.

Ärftligheten för autismspektrumstörning är högre för pojkar, skriver Yahoo News efter en retrospektiv analys av Sven Sandin, med kollegor vid KI.

Mattias Öberg, expert på hälsorisker på KI, berättar i SvD om varför han fortfarande väljer ekologiska ägg trots att de visat sig innehålla PFAS. 

Töres Theorell, professor vid KI, kommenterar hur våra arbetsuppgifter ändrat karaktär i en artikel om valfrihet och stress i Fokus.

Finska kranier på KI som ska återbördas till Finland efter ett regeringsbeslut, skriver flera medier bland annat finska Hufvudstadsbladet DN, SR, TT ( här i Dagens Medicin).

I ett längre inslag i SR Studio Ett kommenterar Marie Dahlin, programansvarig på KI, att allt fler studenter vill ha personanpassad undervisning. Inslaget kommer 54 minuter in i sändningen. Detta blir också ett inslag i Ekot.

Brittiska Medscape gör en översiktlig artikel om idrott och hjärnskador och refererar bland annat en KI-studie från förra året där manliga fotbollsspelare som spelat i den svenska högsta divisionen hade en signifikant ökad risk för neurodegenerativa sjukdomar. 

Aftonbladet skriver om gastric bypass och tar upp en studie från KI och Institutet för hälsa och välfärd i Finland från 2018 som visar att antalet skilsmässor ökar efter operationen. 

Joakim Dillner, cancerexpert på KI, WHO-citat tas med i en positiv artikel om självtest för HPV i stora amerikanska tidningen PennLive, Patriot News.

Forskaren Ina Schuppe Koistinen, docent i molekylär toxikologi på KI, punkterar myter och avvärjer missförstånd kring det kvinnliga könsorganet i Hälsa.

Anna Karlsson, docent samt Andrea Montano Montes, doktorand, bägge vid institutet för miljömedicin vid KI, deltar i ett program som handlar om mikroplast i våra kroppar i SR Konflikt.