Skip to main content

KI i medierna 10-16 juni

KI:s presstjänst sammanfattar varje vecka KI i internationell och svensk media. Här är KI i medierna den 10-16 juni 2019.

  • DN:s granskning av värdebaserad vård, BCG och Ichom gick vidare. Här framställs KI snarast som offer (betalvägg). KI:s Martin Ingvar fick i samma tidning in en replik på tidigare artikel i samma ämne.
  • Läkartidningen rapporterade om att Högsta förvaltningsdomstolen ej ger prövningstillstånd för de oredlighetsfällda som begärt det, liksom Dagens Medicin och DN (betalvägg) och många andra efter att TT plockat upp nyheten.
  • Tidningen Syre tog en TT-text om utländska doktorander och problemet att de så ofta lämnar Sverige inom några få år efter disputationen.
  • Region Stockholm går mot ett stort underskott i år, Mitt i och många andra rapporterade.
  • Begäran om omprövning på grund av påstådda faktafel i underlaget till oredlighetsbeslutet 180625 kommer nu att behandlas, vilket uppmärksammades i Läkartidningen bland andra.
  • Eva-studien som ska ta reda på om förstföderskor som föder med sugklocka har nytta av att bli klippta eller inte väcker debatt om forskningsetik. I detta fall ställs KI-forskare mot KI-forskare, Sophia Brismar Wendel å ena sidan, etikprofessor Niels Lynöe är däremot kritisk. SR rapporterade.
  • Expertgruppen för oredlighet vid forskning vid Överklagandenämnden för etikprövning gav sitt svar till Göteborgs Universitets utredare av oredlighetsanklagelser mot bland andra prorektor. Gruppen framför kritik mot felaktigheter, men anser inte att det utgör oredlighet, även om två ledamöter var skiljaktiga. Läkartidningen rapporterade, liksom Dagens Medicin.
  • Tre sommarpratare har KI-anknytning i år: Emma Frans är verksam här, Ingrid le Roux är hedersdoktor och Anders Hansen är Alumn. Dagens Medicin uppmärksammar.

Debatt

Experter