Publicerad: 2016-11-22 15:28 | Uppdaterad: 2017-05-19 13:57

KI i femårigt samarbete om patientnära forskning

KI har slutit ett femårigt samarbetsavtal med MSD om patientnära utfallsforskning. Forskningssamarbetet hanteras av Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, MEB och ger KI ett tillskott på minst 1 miljon US dollar per år i fem år.

Under 2014 ingick KI och MSD (Merck and Co. Inc. i USA, MSD i Sverige) en avsiktsförklaring att starta ett strategiskt samarbete med varandra. Fokus för samarbetet var att använda patientnära utfallsforskning (s.k. real world evidence), för att förbättra framtidens kliniska forskning och produktutveckling.

Nu har KI och MSD slutit det formella samarbetsavtalet efter avsiktsförklaringen, ett avtal som hanterar formerna för styrning av framtida samarbetsprojekt. De områden som man främst kommer att samarbeta runt är: hjärta- kärlsjukdomar, Alzheimers sjukdom, diabetes, hepatit C och cancer.

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik kommer att hantera forskningssamarbetet som ger KI ett tillskott på minst 1 miljon US dollar per år i fem år, med start i januari 2017.