Publicerad: 2015-03-13 08:57 | Uppdaterad: 2015-03-13 09:02

KI högt på lista om högskolors och universitets världsrykte

Karolinska Institutet stiger på den årliga listan Times Higher Education World Reputation Rankings. I år hamnar KI under 50-strecket, på plats 45.

Förra året var KI, med en placering i intervallet 51–60, det enda nordiska universitet på listan. I år finns även Uppsala, Köpenhamn och Helsingfors universitet representerade från Norden. I topp ligger som tidigare Harvard University.

World Reputation Rankings baseras på enkätsvar och listar världens 100 högst ansedda universitet och högskolor. Listan ingår som en av flera indikatorer i den större mätningen med det snarlika namnet: Times Higher Education World University Rankings, som baseras på fler kvalitetskriterier och publiceras på hösten.

– Bara cirka 50 universitet har med den valda metoden ett mätbart världsrykte, varav cirka hälften är baserade i USA. Därnäst följer universitet där de inbördes skillnaderna i globalt genomslag är svåra att mäta med rimlig signifikans, säger omväldsanalytikern Björn Forslöw vid KI.

Läs mer om rankningar på ki.se