Publicerad: 2021-08-26 12:06 | Uppdaterad: 2021-08-26 12:55

KI har återigen tilldelats ramavtal för SK-kurser

Socialstyrelsen har nu gått ut med besked om vilka som antagits, efter upphandling av anbudsgivare, som leverantör av SK-kurser (specialistkompetenskurser) för nästkommande period. Karolinska Institutet är återigen en av ca. 40 leverantörer som kommer kunna genomföra SK-kurser under åren 2023-2026. SK-kurser är statligt finansierade kurser avsedda för läkare under vidareutbildning i Sverige.

Läkare utvärderar information på en bärbar padda.
Läkare utvärderar information på en surfplatta. Foto: Getty Images

Inför varje år avropar Socialstyrelsen kurser från ramavtalet mot de leverantörer som de har avtal med, under konkurrensutsättning. Kursområdena kan variera från år till år. Läs mer om upphandling av SK-kurser på Socialstyrelsens hemsida. 

Avropsförfrågningar av SK-kurser inför år 2023 kommer att skickas ut av Socialstyrelsen under februari månad 2022. SK-kurser som ges av Karolinska Institutet samordnas av Enheten för uppdragsutbildning, som informerar institutioner och kontakter när det är öppet för anbud. Enheten för uppdragsutbildning samordnar ett gemensamt anbud till Socialstyrelsen. Mer information om hur SK-kurser genomförs på KI hittar du på Medarbetarportalen.

För dig som vill ge en SK-kurs

Är du intresserad av att ge en SK-kurs och vill finnas med på vår utskickslista om aktuella avrop, hör av dig till vår funktionsadress, sk-kurser@ki.se med dina kontaktuppgifter.

Karolinska Institutet utvecklar hela tiden nya kurser för att möta de behov som finns när det gäller vidareutbildning av läkare. Är du intresserad av att ge en kurs som uppdragsutbildning som riktar sig till ST-läkare, kontakta gärna Richard Markstedt, richard.markstedt@ki.se.

För mer information, kontakta