Publicerad: 2020-10-29 13:46 | Uppdaterad: 2020-11-10 09:34

KI håller ställningarna i Times Higher Education World university rankings by subject 2021

KI håller ställningarna i Times Higher Education World university rankings by subject 2021 som publicerades 28 oktober 2020.

I ämnesområdet Clinical and Health (tidigare kallad Clinical, Pre-clinical and Health) vinner KI två positioner till nr 10 i världen och 5 i Europa. I ämnesområdet Life Sciences försvarar och stärker KI med en position till nr 24 i världen och 7 i Europa. Psychology är ett relativt nyintroducerat och smalare ämnesområde hos detta rankningsinstitut och där har KI:s positioner varierat mellan 19 och 32 i världen och mellan 3 och 6 i Europa.

Tidigare i höstas publicerades den övergripande rankningen där alla ämnen och universitet och högskolor räknas in. Där stärkte KI sin position till nr 36 i världen och 9 i Europa.