Publicerad: 2015-10-23 11:32 | Uppdaterad: 2015-10-28 09:20

KI grundar för forskningshuset Neo

Neo forskningshus Huddinge

Samarbete var ett av favoritorden när det första spadtaget togs på torsdagen för nya forskningshuset Neo i Huddinge.

– Det är en glädjens dag, sa prorektor Kerstin Tham, innan det var dags för henne att fatta tag i ett av handtagen på den fyrarmade spaden. För Kerstin Tham som börjar som rektor för Malmö högskola den 1 november, var det också ett av de sista uppdragen som Karolinska Institutets prorektor.

Ceremonin hölls den 22 oktober ovanpå garaget mellan Blickagången och Hälsovägen i Huddinge, snett framför huvudentrén till Karolinska universitetssjukhuset. Här – på en tomtplätt som ännu bara består av grus och armeringsjärn – ska forskningshuset Neo byggas.

En av alla på plats var Karin Dahlman-Wright, dekan för infrastruktur vid KI och professor vid institutionen för biovetenskaper och näringslära. Hennes forskargrupp räknar med att flytta in när Neo står klart.

– Vi vill att människor som jobbar med olika saker ska kunna träffas och forma nya idéer, sa hon.

Det finns stora förhoppningar på vad som ska ske när man samlar forskare från skilda forskningsmiljöer, från flera institutioner.
– Vi kommer inte ha isolerade institutioner – och därför kan de riktigt banbrytande forskningsresultaten uppstå här, sa Kerstin Tham.

Syftet med att placera Neo alldeles intill sjukhuset är att man lättare ska kunna bedriva laboratoriebaserade studier baserade på aktuella sjukdomsproblem inom sjukvården och att resultaten ska lyftas tillbaka in i vården och förbättra behandlingsmetoder.
– Eftersom ingången är gemensam även med KTH kommer det att uppstå unika möjligheter att samarbeta, sa Kerstin Tham.

Tanken är att forskarna som sitter här ska samsas om dyrbar utrustning.
– Det är stort fokus på effektiva laboratoriemiljöer där man kan samverka. En flexibel användning gör det ekonomiskt effektivt. Kontoren, som kommer ligga i nära anslutning till laboratorierna, handlar i huvudsak om öppna kontorslandskap, sa Lennart Ilke, fastighetsdirektör vid KI.

Redan i slutet av 2017 ska forskarna kunna flytta in på Neo, medan de som ska ha sin arbetsplats på det stora forskningshuset Biomedicum vid campus Solna, får vänta till 2018.

Text: Maja Lundbäck

Foto: Erik Cronberg