Publicerad: 2022-08-25 09:21 | Uppdaterad: 2022-08-25 16:45

KI godkänt i kvalitetsarbete av EU-kommissionen

Karolinska Institutet har godkänts av Europeiska kommissionen när det gäller kvalitetsarbete och den tidigare utdelade utmärkelsen ”HR Excellence in research”, som erhölls för två år sedan.

I juni 2020 beviljades KI ”HR Excellence in Research” av EU-kommissionen till följd av KI:s ansökan Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R). I ansökan angavs då flertalet punkter för att implementera "The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers" (the Charter & Code). I början av juli i år skickades en rapport över KI:s arbete med Charter & Code/HRS4R till EU-kommissionen som granskade bland annat  ambitionsgraden, kvalitén på processerna och implementeringen av punkterna.

Godkännandet visar att KI är en attraktiv och utvecklande arbetsplats med god arbetsmiljö. HR Excellence in Research förmedlar bland annat KI:s arbete med transparenta rekryterings- och bedömningsförfaranden vid anställning och karriärutveckling för forskare.

Nästa steg är att arbeta mot en förnyad strategi och rapport som ska skickas in till EU-kommissionen i augusti 2025.