Publicerad: 2009-11-05 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

KI framträdande i två nya rankningar

Karolinska Institutet (KI) behåller sin position i den årliga världsrankningen av universitet som genomförs av Jiao-Tong Universitetet i Shanghai, Academic Ranking of World Universities, ARWU.

KIs ämnesinriktning återspeglas inte fullt ut men återfinns bland annat i de två ämnesspecifika listorna "Clinical Medicine and Pharmacy" (KI topplacering i Europa) och "Life and Agriculture Sciences" (KI bland top-5 i Europa). Båda listorna toppas av amerikanska universitet med Harvard allra främst. Detsamma gäller ARWUs blandade lista med samtliga universitet oavsett inriktning.

Förra veckan publicerade den tyska organisationen CHE(Centre for Higher Education Development) tillsammans med Die Zeit en Europeisk rankning där KI återfinns på den högsta nivån "Excellence Group" i ämnena "Biology" och "Psychology".

Metodaspekter i rankningarna

Ingen rankning går fri från kritik när det gäller vald metodik och resultat skall därför alltid tolkas med stor försiktighet. Nyligen publicerades exempelvis Times Higher Education (THE-QS) årliga världsrankning där KI inte räknas in som universitet på den blandade listan grundat på kvalifikationskrav om flera fakulteter. THE-QS ämnesspecifika listor bygger på e-postomröstningar. THE-QS har också brister i kvalitetssäkring av data.

För mer information, kontakta: