Publicerad: 2013-07-26 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:21

KI först i Sverige med Massive Open Online Courses (MOOC)

Karolinska Institutet blir det första universitetet i Sverige att erbjuda nätbaserade kurser till hundratusentals studenter världen över. Detta genom ett nytt samarbete med den internationella utbildningskoncernen edX.

- Det här innebär att vi står i den yttersta frontlinjen där vi möter framtidens efterfrågan på kvalitativa högskolekurser. Karolinska Institutet blir på det här sättet en viktig aktör på den globala utbildningsarenan, säger dekanus för utbildning Jan-Olov Höög och konstaterar att universitetet är i gott sällskap.

EdX är en icke-vinstdrivande koncern och ursprungligen ett samarbete mellan Harvard Univiersity och MIT, Massachusetts Institute of Technology. Tanken är att med en gemensam plattform kostnadsfritt erbjuda utbildning av god kvalitet i form av så kallade MOOC (Massive Open Online Courses) via internet. I dag har samarbetet vuxit och totalt ingår 27 universitet med säten i alla världens kontinenter och mer än 900 000 studenter finns på edX plattform. Karolinska Institutet agerar här sida vid sida med en anständig skara av högt värderade universitet såsom exempelvis Berkeley, Toronto University och Mc Gill University.

- Genom att vara en del i detta världsomspännande sammanhang vill vi visa vägen även för andra svenska lärosäten. Att kunna erbjuda utbildningar via nätet ökar inte bara vår synlighet globalt utan är också en viktig intern process för utvecklandet av nya utbildningar, säger docent Nabil Zary som är ansvarig för samarbetet med edX.

KIx blir namnet på Karolinska Institutets nätportal och initialt erbjuds här fyra kurser med start hösten 2014. Samtliga kurser läggs då ut på den gemensamma plattformen där studenter oavsett plats eller social status kan medverka. Allt som behövs är en uppkoppling på internet.

- Det här innebär att vi även tar ett viktigt socialt ansvar. Vi har länge velat bidra med vår kompetens och göra våra utbildningar tillgängliga för fler studenter. Nu har vi äntligen hittat formerna för det och det här är bara början, avslutar Nabil Zary.

För frågor, vänligen kontakta:

Professor Jan-Olov Höög, dekanus för utbildning
Tel: 08-524 877 40 eller 070-698 77 40

Lektor Nabil Zary, ansvarig för samarbetet med edX
Tel: 08-524 871 29 eller 076-947 08 52