Publicerad: 2014-11-12 09:53 | Uppdaterad: 2014-11-12 09:53

KI-forskning kring arbetsmiljö och hälsa får anslag från AFA Försäkring

Tomas Ekström, verksam vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, får 3 200 000 kronor i anslag från AFA Försäkring.

Totalt beviljar AFA Försäkring närmare 11 miljoner kronor i anslag till fyra nya forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa.

Tomas Ekström forskar kring hur miljö och livsstil kan påverka risken att insjukna i reumatoid artrit och multipel skleros. Med hjälp av nya epigenetiska tekniker ska hans forskargrupp fortsätta studera länken mellan gener och olika faktorer i miljön, som till exempel rökning och föroreningar från industrin.

Läs mer på afaforsakring.se/forskning.