Publicerad: 2015-01-09 11:01 | Uppdaterad: 2015-01-09 11:03

KI-forskning inom arbetsmiljö och hälsa får anslag från AFA Försäkring

AFA Försäkring beviljar sammanlagt 46 667 000 kronor i anslag till 17 nya forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa. Anslagen går bland annat till forskare verksamma vid Karolinska Institutet, som får totalt drygt 10 miljoner kronor. Även forskare vid Linnéuniversitetet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet får del av anslagen.

Här är de forskare vid Karolinska Institutet som får anslag av AFA Försäkring:

Christina Björklund vid Institutet för miljömedicin får 3 300 000 kronor för ett forskningsprojekt om ”uppåtgående” mobbning, när chefer blir mobbade av medarbetare.

Per Svenningsson vid institutionen för klinisk neurovetenskap får 1 797 000 kronor för att utveckla en biomarkör som man i vården ska kunna använda för att diagnosticera depression, och för att mäta hur patienter svarar på antidepressiv behandling.

Louise Olsson vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi får 3 000 000 kronor för att ta fram underlag för nya riktlinjer för hur kontrollundersökningar bland patienter som fått polyper i tarmen borttagna bör genomföras, för att minska risken för framtida tarmcancer.

Ninos Oussi, Centrum för klinisk forskning i Sörmland (CKFD) vid Uppsala universitet samt Clintec vid Karolinska Institutet får 1 950 000 kronor för att undersöka hur man kan förbättra titthålskirurgin, för att minska läkarnas belastningsbesvär vid operationer.

Läs mer i ett pressmeddelande från AFA Försäkring.